Αντικαπνιστικός νόμος: Πού μπαίνει τέλος στο τσιγάρο

Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή - Τι προβλέπει


ΥΓΕΙΑ
9:06
16/10/2019
Αντικαπνιστικός νόμος: Πού μπαίνει τέλος στο τσιγάρο
25
loading

Την Τρίτη το βράδυ πέρασε από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία ο αντικαπνιστικός νόμος και πλέον το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους.

Με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, να επισημαίνει ότι τα θέματα της δημόσιας υγείας δεν έχουν χρώμα και δεν χωρούν σε αυτά μικροπολιτικά παιχνίδια και τα κόμματα να ασκούν κριτική για επιμέρους διατάξεις του «αντικαπνιστικού νομοσχεδίου», ψηφίστηκε στην Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας».

Επί της αρχής του νομοσχεδίου, υπέρ τάχθηκαν η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ και κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜεΡΑ25. Οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση του καπνίσματος ψηφίστηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία, αφού η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΜεΡΑ25 έδωσαν θετική ψήφο, το ΚΚΕ δήλωσε «παρών» και η Ελληνική Λύση καταψήφισε.

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, απάντησε στην κριτική που διατύπωσαν κατά περίπτωση τα κόμματα σχετικώς με την μετατροπή του ΕΟΔΥ σε ΝΠΙΔ, για τις διατάξεις που αφορούν στην φαρμακευτική δαπάνη και το ΕΚΑΒ - ΕΚΕΠΥ και επισήμανε ότι αυτό που πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλα τα κόμματα, είναι ότι εκεί που το δημόσιο συμφέρον είναι πολύ ανώτερο όλων των άλλων, δεν χωράνε μικροπολιτικά παιχνίδια, εντάσεις και σπέκουλα.

Σε αυτούς τους χώρους μπαίνει τέλος στο κάπνισμα

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, «εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:

(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,

(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 2161), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,

(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,

(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,

(στ) στα παντός είδους κυλικεία,

(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.

(η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης.

Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα.

Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3868/2010 (Α΄129)».

Με τις νέες ρυθμίσεις απαγορεύεται επίσης:

 • η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,
 • η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,
 • η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016,
 • η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών,
 • η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και
 • η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι.
 • η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.

Τα πρόστιμα

Εγκύκλιος που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2018 ανέφερε ότι για την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης.

Παράλληλα, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, σημειώνεται στην εγκύκλιο.

Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.

Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.

Επίσης, σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων όπου γίνεται παράβαση της νομοθεσίας, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

25
σχόλια
 1. avatar Αστυνομία Κατερίνης

  Καθημερινά Οκτώβριος 2019 στη οδό Κασσάνδρου αυτοκίνητα της Ελληνικής αστυνομίας ΑΤ Κατερίνης σε ώρες υπηρεσίες, αστυνομικοί οδηγοί και συνοδηγοί, καπνίζουν με το χέρι κρατώντας το τσιγάρο προκλητικά έξω από το παράθυρο, διασχίζοντας ολόκληρη τι οδό Κασσάνδρου χωρίς να φοράνε ζώνη ασφαλείας. Καθημερινά και σήμερα Κυριακή 27, όπως από τότε που λειτουργεί, καφετέρια-εστιατόριο \"Π\" στη πλατεία Νέας Ιονίας στη Κατερίνη καταλαμβάνει και καταργεί αυθαίρετα το πεζοδρόμιο που δεν υπάρχει σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες υποχρεώνοντας πεζούς και μαμάδες με καρότσια με παιδιά να περπατάνε μαζί με τα αυτοκίνητα στο δρόμο μέσα. Κατάστημα που σε αυτό το χάλι να πράττεται το επισκέπτεται και ο δήμαρχος Κατερίνης Κ.Κ κάνοντας το κορόιδο αλλά και η Αντιπεριφερειάρχης Σ.Μ. κάνοντας το κορόιδο, όπως και για όλα τα προηγούμενα χρονιά έκανε το κορόιδο η ίδια η αστυνομία της ομάδα ΔΙΑΣ σε ώρες υπηρεσίας βάρδιας απέναντι ακριβώς απ αυτό το μαγαζί-νταβατζή της Κατερίνης. Τώρα έδιωξαν την ομάδα αστυνομικών ΔΙΑΣ από εκεί μήπως τους φωτογραφήσει κανείς να συναινούν σε αυτό, όπως την έδιωξαν και από τη υπηρεσία βάρδιας στη οδό Μητροπόλεως μήπως και πιαστούν επ\'αυτοφώρω να συναινούν σε απρόκλητες επιθέσεις αδέσποτων σκύλων σε ανθρώπους και στις ύβρεις του ίδιου του Ν.Τ. διευθυντή σχολείου από το μεγάφωνο στις καθημερινές συναθροίσεις μαθητών πριν και μετά την προσευχή με μάρτυρες & συναινούντες δεξιά & αριστερά όλους τους καθηγητές (τώρα έφυγε από εκεί ο Ν.Τ.).

 2. avatar Αρίστος

  Καθίστε σπίτια σας να καπνίσετε όσο θέλετε, τέλος πια, πολύ σας ανεχτήκαμε άρρωστακια καπνιστές, εθισμένα ανθρωποειδή.

 3. avatar SickMelody

  10 ευρώ το πακέτο και όλα θα πάνε καλά.

 4. avatar Τασος athens

  Πες του λεφτα που θα παει στα μπουζουκια για να τα σπασει και να πεταξει 3000ευρω σε λουλουδια να μην καπνισει!!!!καλα να το δω αυτο και ας πεθανω
  !!!

 5. avatar Το πρόβλημα

  Είναι στον ίδιο τον άνθρωπο, και τι παιδεία έχει. Αν σέβεται τον διπλανό του. Γιατί, σε μια χώρα της Ευρώπης που έχω ζήσει, και θα ζω, δεν καπνίζουν μέσα στα σπίτια τους, ούτε όταν έχει έξω κρύο και βροχη. Δεν καπνίζουν στο χώρο της εργασίας τους. Ούτε σε καφετέριες, ούτε ταβέρνες, σε κανένα εσώκλειστο χώρο. Αλλά εδώ είμαστε......

 6. avatar Δηλαδή

  οι ΣΥΡΙΖΑ , ΚΚΕ , ΜΕΡΑ 25 και η Ελληνική Λύση , είναι υπέρ του παθητικού καπνίσματος! Δηλαδή επιθυμούν όλοι , νέοι , ηλικιωμένοι και παιδιά , όλοι συλληβδην , να εισπνέουν τον καπνό που βγαίνει από τους πνεύμονες των καπνιστών, θέλοντας και μή ! Είναι τόσο βάρβαρο , τόσο ανατριχιαστικό , τόσο νοσηρό αυτό , που κανένας μα κανένας πολίτης , δεν θα έπρεπε να ξαναψηφίσει αυτά τα κόμματα ! Διότι με την απαράδεκτη στάση τους , αποδεικνύουν τη στρεβλότητα και την ανισορροπία των απόψεων τους ! Είναι ανάξιοι της εμπιστοσύνης μας !

  1. avatar Lazaros68

   Οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση του καπνίσματος ψηφίστηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία, αφού η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΜεΡΑ25 έδωσαν θετική ψήφο,

 7. avatar Θοδωρης36

  Υπαρχουν οντως και πιο σημαντικα θεματα απο τον αντικαπνιστικο νομο αλλα απο καπου πρεπει να ξεκινησουμε.Καπνιζω και γω 15 τσιγαρα τη μερα αλλα ειμαι ετοιμος να το αντεξω.Συνηθεια ειναι.Απλα εδω στην Ελλαδα κοιταμε να τιμωρησουμε.Καλυτερα θα ηταν να πουν στον κοσμο οτι γινεται για καλυτερεψει η υγεια τους αφου θα κοβονται καποια τσιγαρα μεσα στην ημερα και δευτερον θα κανει καλο και στην τσεπη τους.

 8. avatar Τόσο απλά!

  Εκείνος ο περιβόητος τριψήφιος που θα παίρνεις για να έρχεται ο αδέκαστος
  τιμωρός που είναι? Πάντως όχι το 100 γιατί μέχρι νάρθει το αποτσίγαρο
  θα έχει κάνει φτερά και θα απευθυνόμαστε στην αεροπορία μετά.
  Ρε βάλτε το καλά στο μυαλό σας όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι τώρα την πάρτη
  τους κοιτάνε να βολέψουν .Δεν είναι τυχαίο που οι μισοί ψηφοφόροι
  γύρισαν απογοητευτικά τη πλάτη τους στις κάλπες.Οι άνθρωποι δεν είναι
  ικανοί όχι αντικαπνιστικό ή αδέσποτα, ούτε τις π... της οδου φυλής δεν μπόρεσαν
  να κάνουν ζάφτι κάποτε.Εδω πέρασαν και διάταξη η διαφθορά να διώκεται κατ\'έγκληση.

  1. avatar Εσενα θα σου κανουν δωρο και μια κουκουλα…!

   Τον Αρτεμη Ματσα τι τον εχεις?

 9. avatar Καλά τα λετε

  Το θέμα είναι θα εφαρμοστούν; Θα μπαίνουν πρόστιμα; Εγώ ήμουν 14χρ κ αγόραζα πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα τα μαλμπορο κ τη μπυρα λες κ αγόραζα τσίχλες κ καραμέλες.

 10. avatar Μυρικαστικά καταντήσαμε!

  Ο συγκεκριμένος νόμος υπάρχει εδώ και δεκαπέντε σχεδόν χρόνια!
  Το πρόβλημα ήταν στην εφαρμογή του!
  Αν και σε πολύ μεγάλο ποσοστό τηρούνταν!

 11. avatar Για τα εργοστασια που εχουμε διπλα στα σπιτια μας….

  θα βγαλουνε νομο?Θα τους επιβαλουν προστιμα?Αλλα εκει αν τους ακουμπησεις πεφτει φαπα!!Το τσιγαρο μας πειραξε!Φυτοφαρμακα,καυσαεριο,καρκινογονα τροφιμα,τσερνομπιλ και εκατονταδες αλλα παρομοια
  δεν μας ακουμπανε, αλλα το τσιγαρο μας σκοτωνει!! Το περιεργο ειναι οτι τις καπνοβιομηχανιες που μας πουλανε τον θανατο,δεν τις ακουμπανε,αλλα κυνηγανε το θυμα....Η υποκρισια σε αυτο τον πλανητη(για το θεμα του τσιγαρου)στα θεματα υγιεινης ξεπερναει καθε φαντασια.Οσο για εσας τους αντικαπνιστες που φωναζετε σαν τις κυρατσες στις ουρες του ΙΚΑ,πληροφοριακα ο καρκινος δεν μειωθηκε σε κανενα μερος του κοσμου ειτε υπαρχει αντικαπνιστικος νομος ειτε οχι,αντιθετως αυξανεται ραγδαια.Αλλα ειμαι σιγουρος πως το τσιγαρο ευθυνεται για αυτο και οχι τα παραπανω που ανεφερα.Το χρημα εχασε τον θρονο του απο την....προβατιλα....!Μπεεεεεε!

  1. avatar pmare

   Να μαθεις να σεβεσαι.το να καπνιζεις στα μουτρα μου εκτος απο ανθυγειηνο,ειναι αγενες κ αηδιαστικο.
   Αν ειναι ετσι να ερθω κ εγω να [...] διπλα σου,ουτε αυτο προκαλει καρκινο.

   1. avatar Έλα…

    το πολύ πολύ να[...]

  2. avatar ΓΙΑΓΚΟΣ-Μ

   Για τα εργοστάσια υπάρχουν ειδικά φίλτρα που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων, αλλά από κει και πέρα αυτό που παίζει ρόλο είναι κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία.

 12. avatar Ωεωωω!!

  Ο αντικαπνιστικός ψηφίστηκε το 2006 το θέμα είναι εάν εφαρμόστηκε....αυτό που βασικα ψηφίσαν τώρα και δεν περνάει ουτε στα ψιλα γράμματα των ΜΜΕ είναι η επαναδημιουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω της αλλαγής σε νομικό προσωπο Ιδιωτικού δικαίου του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας διότι αυτή η κυβέρνηση εχει πολύ κόσμο να βολέψει ακόμη.....

 13. avatar Καταστροφη

  Δε λέω ,σωστός ο νόμος αλλά ταβέρνες,εστιατόρια,καφετεριες,μπαρ κλπ θα έχουν μεγάλη μείωση της πελατείας.Δυστυχως το τσιγάρο δεν κόβεται με νόμους.Ετσι βλέπουμε μεγάλη μείωση στα συγκεκριμενα καταστήματα.Το κακό είναι ότι απαγορεύουν και τη δημιουργία χώρου καπνιστ ων.

 14. avatar Ρεζίλης.

  Εδω περνάνε εξατμίσεις και αυτ/τα χωρίς πινακίδες, και όχι μόνον,
  μπροστά απο αστυνομικά όργανα και τα τελευταία αποφεύγουν
  να μπουν στην διαδικασία της διαπίστωσης και επιβολής και θα το κάνουν
  με το κάπνισμα? Άντε να πέσουν μερικές καμπάνες με κάμερα για
  πολιτικό πυροτέχνημα εντυπώσεων και πολύ θάναι.

 15. avatar ΧΡΗΣΤΟΣ1985

  Kαλά δεν είχαμε αντικαπνιστικό νόμο ήδη; χαχαχαχα κλαιωωωω

 16. avatar Pent

  μπράβο! να και κατι ευχαριστο..

  1. avatar Σωθηκες φιλε τωρα!!

   Μιλαμε οτι ο καρκινος θα εξαφανιστει!! Βρεθηκε επιτελους η γιατρεια!! Μα μηδεν IQ ρε φιλε πια?

 17. avatar Social Distortion.

  ΚΚΕ παρών...
  Ούτε για αυτό δεν εχουν γνώμη...

  1. avatar #Social Distortion_ _ _

   Τι περίμενες από αριστερά, γραφικά γίδια ?

  2. avatar ΜΠ

   ΤΑ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΕΝ ΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΤΑΙΖΟΥΝΕ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΦΤΩΧΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ. ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ. ΙΣΩΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει