Για την πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενημερώνει με έγγραφο του το υπουργείο Παιδείας απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν.

Συγκεκριμένα, η πρακτική άσκηση των φοιτητών του μεταπτυχιακού μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-15, στα δημοτικά σχολεία της χώρας με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Πριν από τις επισκέψεις των φοιτητών στα σχολεία να προηγείται ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των οικείων Σχολικών Συμβούλων Π.Ε και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, των Διευθυντών Π.Ε, καθώς και συνεννόηση με τους διευθυντές και το Σύλλογο Διδασκόντων των δημοτικών σχολείων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

2. Στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές θα έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα και θα ισοκατανεμηθούν στις σχολικές μονάδες με σκοπό να παρακολουθούν και μόνο τα μαθήματα για 1 ώρα την εβδομάδα η οποία θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον διευθυντή κάθε μονάδας και με τη σύμφωνη γνώμη του εκπ/κου της τάξης.

3. Να προηγείται ενημέρωση των γονέων των μαθητών από το δ/ντή κάθε σχολικής μονάδας αναφορικά με τις επισκέψεις των φοιτητών στο σχολείο.

4. Οι φοιτητές μπορούν να ασκήσουν συμβουλευτική σε μαθητές, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, αποκλειστικά και μόνο εκτός διδακτικού ωραρίου των σχολικών μονάδων και εφόσον, με ευθύνη του Δ/ντη κάθε σχολικής μονάδας, συγκεντρωθούν ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων των μαθητών για κάθε τμήμα τάξης σχολείου ξεχωριστά, στις οποίες να αναγράφεται ότι οι γονείς επιθυμούν την παροχή συμβουλευτικής στο παιδί τους και ότι θα είναι οι ίδιοι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής.

5. Η διαδικασία της παροχής συμβουλευτικής από τους φοιτητές να πραγματοποιείται σε αίθουσα κάθε σχολικής μονάδας, η οποία να επιλέγεται από το διευθυντή της μονάδας με δική του ευθύνη.

6. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών να μην διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή υλικό οποιασδήποτε μορφής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) και να μην πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους μαθητές ή συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας.

7. Να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα τόσο στη εύρυθμη λειτουργία όσο και στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.