Συγχωνεύσεις, ιδρύσεις και κλείσιμο σχολείων

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
15:57
11/02/2015
Συγχωνεύσεις, ιδρύσεις και κλείσιμο σχολείων
loading

Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας με την οποία παρακαλεί τους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και 20-02-2015, να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση και μετατροπές σχολικών μονάδων, προσθήκη νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους) για το σχολικό έτος 2015-2016 (αφού υποβάλλουν τις σχετικές τους προτάσεις στους οικείους Δήμους).

Επίσης να ζητήσουν την πρόταση των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) για τις περιπτώσεις ιδρύσεων και προσθήκης ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3879/2010 (Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπου ορίζεται το εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν ειδικότητες οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Κατάρτισης….» και να κοινοποιήσουν τα ανωτέρω έγγραφα στην υπηρεσία μας και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ακολούθως παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να τις διαβιβάσουν μέχρι και 20-03-2015 στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Επίσης, μαζί με τα ανωτέρω έγγραφα να αποστείλουν και τα κάτωθι:

1. Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινομένων προς ίδρυση σχολικών μονάδων και τομέων – ειδικοτήτων, τις οποίες θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων.

2. Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης μεταφοράς των μαθητών για τις προτεινόμενες προς συγχώνευση και κατάργηση σχολικές μονάδες, τις οποίες θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων διοικητικών Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194).

Στην εγκύκλιο που έχει αναρτηθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας αναφέρεται ότι για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη

- ο αριθμός των μαθητών,

- η ορθότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,

- η χιλιομετρική απόσταση που θα διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές

- οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς επανδρωμένων σχολικών μονάδων

Όλες οι προτάσεις και εισηγήσεις θα πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Θα πρέπει (όπου χρειάζεται) να αναγράφεται σαφώς:

1. Το μαθητικό δυναμικό του ΕΠΑ.Λ κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

2. Το εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2015-2016.

3. Το εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό των προτεινόμενων προς ίδρυση νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων.

4. Η εξασφάλιση της στέγασης των προτεινόμενων νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων.

5. Αν ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι εξασφαλισμένος ή προκύπτει ανάγκη νέου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προτεινόμενες προς ίδρυση σχολικές μονάδες είναι ενταγμένες ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, θα πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 82029/Γ2/19-07-2011 (Β΄ 1644) Υ.Α. με θέμα «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για την λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ» και στη με αρ. πρωτ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) Υ.Α. με θέ- μα: «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε ΕΠΑ.Λ.»

Επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών. Παρακαλούμε για την τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών για την υποβολή των προτάσεων – εισηγήσεων και την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις και να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2015-2016.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει