Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις για μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία εκπαιδευτικοί συγκεκριμένων κλάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής και ΠΕ70 – Δασκάλων που επιθυμούν να μετατεθούν σε Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο αίτησης αποκλειστικά έως 30-11-2014. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΥΣΜΕ.

Για τη Β/θμια Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ19 που επιθυμούν να μετατεθούν σε Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης (στο Μ/κό Γυμνάσιο – Λύκειο Κομοτηνής, Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης), θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο αίτησης αποκλειστικά έως 30-11-2014. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΥΣΜΕ.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους των ανωτέρω κλάδων, να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, να διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετάθεση, να βεβαιώσουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, να προσδιορίσουν τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, να συντάξουν ονομαστικούς πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με τις μονάδες μετάθεσης του καθενός κατά κριτήριο και στο σύνολό τους και να προβούν στην ανακοίνωση τους στις 08-12-2014.

Από 08-12-2014 έως 12-12-2014 θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες και θα τις διαβιβάσουν μαζί με τη σχετική εισήγησή τους, εντός δύο ημερών (16-12-2014), μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, από το οποίο και θα εξεταστούν.

Οι παραπάνω πίνακες, μαζί με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών παρακαλούμε να διαβιβαστούν, μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2014, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης στη διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά Σχολεία δε γίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης e-Datacenter και γι αυτό οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα.

Στη συνέχεια και αφού προσδιοριστούν τα κενά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την υποβολή της δήλωσης προτιμήσεων, καθώς και για την ημερομηνία της συνέντευξης,

Επίσης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κατατίθενται και οι αιτήσεις μετάθεσης για τα Τμήματα Ένταξης για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατέχουν κατά σειρά προτεραιότητας τα προσόντα, όπως αναγράφονται στο τέταρτο μέρος της υπ’ αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και επιθυμούν να μετατεθούν στα Τμήματα Ένταξης των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης (14/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κενταύρου, 1ο 20/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης και 4/θ Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηρούς Έβρου).

Περισσότερες πληροφορίες στην εγκύκλιο

Εγκύκλιος Α’θμιας

Μεταθέσεις Τμήματα Ένταξης

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.