Ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την «εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών» κατατέθηκε η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Η ρύθμιση αφορά τις καθαρίστριες με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλήφθηκαν για τις πρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν στα σχολεία από την πανδημία του κορονοϊού και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Συμβάσεις προσωπικού που προσλήφθηκε σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.39 του ν.4722/2020 στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid–19 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των οικείων ΟΤΑ.

Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου ΔΕΝ υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), στην περ.ιε’ της παρ.2 του αρ.2 του ν.4765/2021 και στην παρ.1 του αρ.5 του π.δ. 164/2004».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «με το άρθρο 3 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού covid-19 κατά την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης, με την παροχή δυνατότητας ανανέωσης συμβάσεων καθαριότητας μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους»

Σημειώνεται ότι η παρ.2 του αρ.39 του ν.4722/2020, που μνημονεύεται μέσα στο υπό ψήφιση άρθρο 3, είχε ορίσει τα εξής: «2. Έως τις 31.12.2020, οι Δήμοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων και κατά την παρ.2 του άρθρου 24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.3 του ν. 4682/2020, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα ημερομηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν».

Το σχετικό νομοσχέδιο στο οποίο εντάχθηκε η τροπολογία, εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο και θα ψηφιστεί ή αυθημερόν ή την Τετάρτη.  

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.