Αποτελεί θεμέλιο λίθο της ασφάλειας δικαίου οι εκάστοτε πολιτικοί και προπαντός Υπουργοί μιας Κυβέρνησης να γνωρίζουν, να κατανοούν και να συμμορφώνονται στις προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά για την Ελληνική Δημοκρατία.

Η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολεγίων παρατηρεί με χαρά και ικανοποίηση ότι «ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια, μια Υπουργό Παιδείας που δείχνει να κατανοεί με σαφήνεια τις ως άνω προβλέψεις και υποχρεώσεις και δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα της λειτουργίας των Κολεγίων ως ευκαιρία ικανοποίησης κομματικού ακροατηρίου».

Πιο συγκεκριμένα όπως δηλώνουν και σε ανακοίνωση τους:

«Είναι απολύτως σαφές πως Ευρωπαϊκή Ένωση a la carte δεν νοείται

Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε άπαντες, γνωρίζοντες και μη, ότι:

1. Τα Κολλέγια ελέγχονται και αδειοδοτούνται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο που υφίσταται σήμερα για αδειοδότηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής δομής, δημόσιας ή ιδιωτικής.

  • Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια έχουν κτιριακές υποδομές με όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης και ασφάλειας του κοινού, χαρακτηριστικά που δυστυχώς δεν συναντά κανείς σε πολλές περιπτώσεις δημοσίων φορέων.
  • Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια ελέγχονται για τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρουν στην Ελλάδα, υποβάλλοντας για κάθε Πρόγραμμα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, πλήρη φάκελο με συμβάσεις, δομή προγράμματος, εγκρίσεις κατόπιν ελέγχου διασφάλισης ποιότητας του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου κτλ.
  • Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια ελέγχονται για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό τους και υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Βεβαιώσεις του εκάστοτε συνεργαζόμενου Πανεπιστήμιου ότι το προσωπικό έχει εγκριθεί για να διδάξει στο πρόγραμμα σπουδών όχι μόνο στο Κολλέγιο αλλά και στη βάση του Πανεπιστημίου!
  • Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια ελέγχονται διαρκώς για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους.
  • Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια ελέγχονται διαρκώς και την πλήρη τήρηση των προβλέψεων αδειοδότησης τους και μάλιστα πολύ πιο συχνά – κατά μέσο όρο – από τα 2 έτη που προβλέπει η νομοθεσία!
  • Και όλα τα ανωτέρω, χωρίς να δικαιούνται ή να λαμβάνουν την οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση και άρα χωρίς να επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο τον Προϋπολογισμό της χώρας.

2. Τα Κολλέγια ελέγχονται συστηματικά από τα συνεργαζόμενα με αυτά αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια τόσο σε επίπεδο της εκάστοτε Σχολής του Πανεπιστημίου που προσφέρει το πρόγραμμα στην Ελλάδα, σε πολλές περιπτώσεις από Εξωτερικούς Εξεταστές (Πανεπιστημιακούς άλλων Πανεπιστημίων), αλλά

προπαντός από τα Τμήματα Διασφάλισης Ποιότητας του κάθε Πανεπιστημίου τα οποία λογοδοτούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας του κράτους στο οποίο εδρεύει το Πανεπιστήμιο. Ελέγχονται αυστηρά και συστηματικά, μεταξύ άλλων, για το περιεχόμενο και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, για το επίπεδο του εκπαιδευτικού προσωπικού, για την διαδικασία βαθμολόγησης/αξιολόγησης, για τις διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων & πειθαρχικών περιπτώσεων, για τις διαδικασίες αξιολόγησης των προγραμμάτων και της εμπειρίας φοίτησης, για την αξιολόγηση και επιλογή ενδιαφερομένων, για τις διαφημιστικές τους καμπάνιες, για τα οικονομοτεχνικά τους στοιχεία, για το νομικό καθεστώς λειτουργίας τους, για τις παροχές και τις εγκαταστάσεις τους και πολλά άλλα. Το ως άνω σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης είναι αυτό που επιτρέπει την απονομή του τίτλου σπουδών από το ίδιο το Πανεπιστήμιο! 

3. Το σημερινό νομοθετικό πλέγμα ελέγχου των Κολλεγίων, έχει προκύψει ύστερα από τη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας τόσο στις επιταγές του Συντάγματος, όσο και στις προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου.

4. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σταθερά και αποφασιστικά στη διασφάλιση του αναφαίρετου Συνταγματικού Δικαιώματος που απορρέει από τα άρθρα 5 και 22 του Συντάγματος και από τα άρθρα 45, 49, και 56 της ΣΛΕΕ για την ισότιμη πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Αποφοίτων που αναγνωρίζονται από επαγγελματικά επιμελητήρια παγκοσμίως, με εξαίρεση έως σήμερα τα Ελληνικά.

Ευχόμαστε μια πραγματικά Καλή Χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα για όλους τους Έλληνες πολίτες!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΑΚ»

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.