Ψαλίδισμα στην ενοικίαση δωματίων και σπιτιών μέσω της γνωστής πλατφόρμας Airbnb θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες το νέο σχέδιο νόμου που θα καταθέσει το Υπουργείο Τουρισμού εντός των επομένων ημερών.

Ειδικότερα, ο αριθμός των χώρων διαμοιρασμού που θα τίθενται προς ενοικίαση θα ορίζεται σε κάθε περιοχή ως ποσοστό επί των κλινών των κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

Παράλληλα η βραχυχρόνια μίσθωση δεν θα επιτρέπεται για πάνω από δύο ακίνητα ανά ΑΦΜ και δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 30 ημέρες ανά έτος στις κορεσμένες τουριστικά περιοχές (όπου δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων κλινών) ή τις 60 ημέρες ανά έτος στις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές.