Σε διευκρινίσεις για τις δομές φτώχειας προχώρησε το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας ότι, την περίοδο αυτή, είναι σε εξέλιξη μία μεγάλη μετάβαση των δομών φτώχειας του ΕΣΠΑ 2007-2013, που έληξε η λειτουργία τους τον Σεπτέμβρη του 2015, στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως αναφέρει, «η κυβέρνηση, με εθνικούς πόρους, (15 εκατ. ευρώ), έχει καλύψει το κενό από 1/10/2015 μέχρι σήμερα, καταβάλλοντας τους μισθούς των εργαζομένων και τα λειτουργικά έξοδα, ενώ τα παρεχόμενα προϊόντα καλύπτονται από τους δήμους και την τοπική κοινωνία. «Δεν αφήσαμε και δεν θα αφήσουμε ποτέ ακάλυπτους τους ωφελούμενους των δομών αυτών» τονίζει το υπουργείο Εργασίας.

Και προσθέτει ότι: «Οι νέες δομές φτώχειας και τα κέντρα κοινότητας (συνολικά 450 δομές έναντι των 168 που υπάρχουν σήμερα), με 1.400 θέσεις εργασίας έναντι των 700 σημερινών, σχεδιάστηκαν από τον Οκτώβριο του 2015, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους δήμους και θα χρηματοδοτηθούν με περίπου 100.000.000 ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ.

Οι νέες προσλήψεις προσωπικού που θα στελεχώσει τις δομές, θα γίνουν από τους δήμους, με όρους ΑΣΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος. Επομένως, κάθε αναφορά σε πολιτικές σκοπιμότητες στη διαδικασία αυτή είναι προφανώς κακόβουλη και απολύτως αβάσιμη. Οι ήδη εργαζόμενοι θα μοριοδοτηθούν, λόγω της εμπειρίας τους με πολύ υψηλά μόρια.

Οι προσκλήσεις των Περιφερειών προς τους δικαιούχους για μεν τα κέντρα κοινότητας έχουν δημοσιευτεί όλες, εκτός από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ για τις δομές φτώχειας έχουν δημοσιευτεί οι περισσότερες, εκτός από εκείνες των Περιφερειών Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Αντίστοιχα, πάνω από τους μισούς δήμους έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις χρηματοδότησης για κέντρα κοινότητας».

«Είμαστε σε επαφή και συνεργασία με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ, προκειμένου οι Περιφέρειες και οι δήμοι να επιταχύνουν στο μέγιστο βαθμό τις διαδικασίες προσκλήσεων και υποβολής προτάσεων και την άμεση έναρξη λειτουργίας των νέων δομών» σημειώνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας.