Όλες οι ανατροπές για ΦΠΑ, επιχειρήσεις, συντάξεις στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου

Αναλυτικά τα μέτρα των 4 δισ. ευρώ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7:39
15/07/2015
Όλες οι ανατροπές για ΦΠΑ, επιχειρήσεις, συντάξεις στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου
4
loading

Μεγάλες ανατροπές επήλθαν τελικώς στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή σε σχέση με την πρώτη δέσμη μέτρων που διέρρευσε το πρωί της Τρίτης.

Το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου άλλαξε ριζικά όσον αφορά τουλάχιστον τα φορολογικά μέτρα με αιχμή το ΦΠΑ.

Ειδικότερα επιβαρύνσεις της τάξεως των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ φέρνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα που κατατέθηκε στη Βουλή. Αν προστεθούν και τα περισσότερα από 850 εκατομμύρια ευρώ που θα χάσουν από τα εισοδήματά τους οι συνταξιούχοι λόγω της θέσπισης νέας εισφοράς, τότε ο συνολικός λογαριασμός του νομοσχέδιου εκτοξεύεται σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συντάξεις

Σημαντική θα είναι η επιβάρυνση για τους συνταξιούχους καθώς η εισφορά υπέρ υγείας, θα κοστίσει 854 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 422 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δοθούν μέσα στο 2015. Επίσης, από τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων (σ.σ δεν θα δίδεται η κατώτατη εγγυημένη σύνταξη παρά μόνο με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας) προγραμματίζεται να εξοικονομηθούν 4,2 εκατ. ευρώ για το 2015, 25,7 εκατομμύρια ευρώ για το 2016, 42,87 εκατομμύρια ευρώ για το 2017 και 60 εκατομμύρια ευρώ για το 2018. Τέλος, 16 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομηθούν από την αναπροσαρμογή των χορηγούμενων επικουρικών συντάξεων λόγω της ένταξης ταμείων και τομέων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ. Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει η κατάργηση των πρόωρων συντάξεων.

ΦΠΑ

Στο διορθωμένο κείμενο αναφέρεται ότι επιβάλλεται ΦΠΑ 23% στα μαθήματα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών που γίνονται σε ιδιωτικά φροντιστήρια, ενώ τα αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι και άλλα βότανα) εντάσσονται τελικώς στο 13% και όχι στο 23%.

Σύμφωνα με σχετική διάταξη, παραμένει στο 6% ο ΦΠΑ σε βιβλία, βιβλία για παιδιά, εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες ενώ καταργείται από την 1η Οκτωβρίου η έκπτωση φόρου 30% στους συντελεστές ΦΠΑ των τουριστικών νησιών και από την 1η Ιουνίου 2016 σε όλα τα νησιά.

Ο συντελεστής 13% για τα ξενοδοχεία θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο.

Επιχειρήσεις

Η αύξηση της φορολογίας από το 26% στο 29% αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και εν γένει τα Νομικά Πρόσωπα, όχι όμως τις «μικρές» (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες). Η προκαταβολή φόρου αυξάνεται στο 100% για τις Α.Ε. ενώ για τις «μικρές» αυξάνεται αρχικώς από το 55% στο 75% και στο 100% το 2016.

Τα ασφάλιστρα γλιτώνουν από το ΦΠΑ όχι όμως και την αύξηση του φόρου που επιβάλλεται σήμερα.

Ειδικότερα:

-Οι επιχειρήσεις (με διπλογραφικά βιβλία) θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% από 26% που είναι σήμερα ενώ δεν προβλέπεται αύξηση του συντελεστή φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.Ταυτόχρονα, για τις επιχειρήσεις αυξάνεται η προκαταβολή φόρου στο 100% από 80% που είναι σήμερα, ενώ για τις ομόρρυθμες - ετερρόρυθμες και αστικές εταιρίες προκαταβολή φόρου διαμορφώνεται για το 2015 στο 75%.

-Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου ασφαλίστρων στο 25% (από 20%) για τον κλάδο πυρός και στο 15% (από 10%) για τον κλάδο αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης).

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:

α. 25%, επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός

β. 4%, επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής

γ.10%, επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων εξαιρουμένων των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης) για τα οποία ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 15 %.»

-Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων. Ο φόρος υπολογίζεται επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση. Επίσης αυξάνεται ο επιβαλλόμενος φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω, για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης στο 13% (από 10%) επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2015 και μετά.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Αυξάνονται τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

α)Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%) επί ολόκληρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα κόμμα τέσσερα τοις εκατό (1,4%) επί ολόκληρου του ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.

ε) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) επί ολόκληρου του ποσού.

στ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα (500.001) και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.

ζ) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.

Η κυβέρνηση, από τα φορολογικά μέτρα, προσδοκά έσοδα 3,175 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα:

-2,390 δισ. ευρώ από τις τροποποιήσεις στον ΦΠΑ (795 εκατ. το 2015)
-75,6 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων για τους κλάδους πυρός και αυτοκινήτων
- 410 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων
- 48,5 εκατ. ευρώ από την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
- 251 εκατ. ευρώ από την αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (221 εκατ. ευρώ για το 2015)
- 600 εκατ. ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, από την αύξηση της εισφοράς υγείας προβλέπεται να εξοικονομηθούν 422 εκατ. ευρώ φέτος (854 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση).

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

4
σχόλια
 1. avatar tboni

  ΡΕ ΑΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΠΛΟΤΡΙΤΟΤΕΤΡΑΠΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ????????????? ΟΥΣΤ ΑΛΗΤΕΣ ΕΙΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΙΣΤΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΠ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΟΒΕΝΙΖΕΛΟΥΣ. ΟΥΣΤ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΥΣΤ ΚΟΠΡΙΤΕΣ

 2. avatar Παντελής πεπος

  Μας πούλησε ο α....ς!ντροπή του γιατί τον είχαμε πιστέψει.μας έβαλε σε εκλογές και δημοψηφισμα για τα μάτια!να ντρέπεται την γυναίκα του και τα παιδιάτου!!

 3. avatar ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ

  Για όσους συνταξιοδοτούνται μετά τις 30-6-2015, πως υπολογίζεται το ποσό των καταβαλλόμμενων εισφορών; Π.χ κάποιος με 32 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας που είχε θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμεί να αποχωρήσει όταν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγμ. υπηρεσίας αλλά θα είναι 59 ετών πως θα υπολογισθεί το ποσόν της σύνταξης που θα πάρει;

 4. avatar giannis

  Γιατι δεν περιλαμβάνονται οι πρόωρες συντάξεις? πάλι καλύπτουν κάποιους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει