Newsroom

Χαμηλότερα κατά 2,619 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο έκλεισε το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2021 καθώς διαμορφώθηκε στα 10,327 δισ. ευρώ από 12,946 δισ. ευρώ κυρίως λόγω του πλεονάσματος ύψους 1,901 δισ. ευρώ στα έσοδα με κύριο τροφοδότη τις αυξημένες κατά 1,266 δισ. ευρώ φορολογικές εισπράξεις.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14,872 δις. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 17,487 δισ ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 22,806 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 54,878 δισ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,458 δις. ευρώ ή 2,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: (α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα, παρά το γεγονός ότι λόγω της παράτασης προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 εκτιμάται ότι ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ περίπου που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2021 θα εισπραχθεί τελικά το 2022 και (β) στην είσπραξη, κατά τον μήνα Δεκέμβριο, ποσού 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59,981 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,901 δισ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 48,126 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 1,266 δις. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 63 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 337 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 112 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

ε) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 11,2%,

στ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ζ) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,1%,

η) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 11,4%,

θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 103 εκατ. ευρώ ή 4%

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4%,

ι) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,9%,

ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 521 εκατ. ευρώ ή 5,4%,

ιβ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 207 εκατ. ευρώ ή 6,5%,

ιγ) Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 8,5%,

ιδ) Μεταβιβάσεις κατά 513 εκατ. ευρώ ή 6,3%,

ιε) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ιστ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 126 εκατ. ευρώ ή 5,3%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 84 εκατ. ευρώ ή 9,5%.

Αντίθετα μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,8%,

β) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 271 εκατ. ευρώ ή 9,9%

εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 307 εκατ. ευρώ ή 17,6%,

γ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 85%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,103 δις. ευρώ, αυξημένες κατά 443 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,660 δισ ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 69.750 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,157 δισ ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου (70,907 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1,208 δισ ευρώ ή 1,9%, η οποία οφείλεται κυρίως στην υποεκτέλεση των λοιπών επιχορηγήσεων κατά 781 εκατ. ευρώ. Η προαναφερθείσα υποεκτέλεση είναι αποτέλεσμα κυρίως της εξασφαλιστικής εκτίμησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για το έτος 2021.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 9.001 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 8.950 εκατ. ευρώ κατά 51 εκατ. ευρώ ή 0,6%.

Τον Δεκέμβριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,402 δισ ευρώ αυξημένο κατά 1,132 δισ ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Όπως προαναφέρθηκε, στα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις» και ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί, ενώ εκτιμάται ότι δεν εισπράχθηκε ποσό 300 εκατ. ευρώ περίπου λόγω της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, το οποίο είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί τον Δεκέμβριο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,235 δισ ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.493 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,194 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 482 εκατ. ευρώ ή 10,2% έναντι του μηνιαίου στόχου, παρά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2021, είναι οι κάτωθι:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 32 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 185 εκατ. ευρώ,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 59 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ,

ε) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 41 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 13 εκατ. ευρώ,

ζ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 15 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 14 εκατ. ευρώ,

η) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 43 εκατ. ευρώ,

θ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 224 εκατ. ευρώ,

ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 91 εκατ. ευρώ,

ια) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 10 εκατ. ευρώ,

ιβ) Μεταβιβάσεις κατά 887 εκατ. ευρώ,

ιγ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 151 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 96 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 269 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: Φόροι Οχημάτων κατά 302 εκατ. ευρώ,

β) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 25 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 833 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ από τον στόχο (472 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 801 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 195 εκατ. ευρώ από τον στόχο (606 εκατ. ευρώ).

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook, Twitter και Viber