Τα λουλούδια μπορούν να αναπτυχθούν γρηγορότερα όταν βρίσκονται σε περιβάλλον με μουσική.