Σε καταγγελία καταχρηστικών συμπεριφορών με την εκ περιτροπής εργασία προχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με επίκαιρη ερώτηση που υπογράφει η βουλευτής Σουλτάνα Ελευθεριάδου και απευθύνεται στον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Η κα Ελευθεριάδου υπογραμμίζει ότι η εκ περιτροπής εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, δύναται να επιβληθεί, αντί καταγγελίας, μονομερώς από τον εργοδότη μετά από ενημέρωση και διαβούλευση, αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, και η διάρκειά της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Με την ΠΝΠ που ψηφίστηκε πρόσφατα χορηγήθηκε ειδική δυνατότητα στον εργοδότη να επιβάλει τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού του, χωρίς καμία υποχρέωση προγενέστερης ενημέρωσης και διαβούλευσης και χωρίς καν επίκληση πραγματικού περιορισμού δραστηριότητας (η δυνατότητα δίνεται γενικά σε πληττόμενους ΚΑΔ), σύστημα εκ περιτροπής εργασίας δύο εβδομάδων μηνιαίως για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της ως άνω ΠΝΠ, χωρίς διασφάλιση της θέσης εργασίας του συγκεκριμένου μισθωτού.

«Ήδη από της ενάρξεως εφαρμογής τής ως άνω διάταξης έχει παρατηρηθεί σωρεία καταχρηστικών συμπεριφορών, αλλά και ανησυχία εκ της τυχόν δυνατότητας σωρευτικής εφαρμογής των ως άνω δύο συστημάτων, η οποία ως αποτέλεσμα θα έχει την επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας επί 18 συνεχόμενους μήνες», αναφέρει η βουλευτής, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, και σημειώνει ότι μία τέτοια δυνατότητα, όχι μόνο υπονομεύει τον βιοπορισμό των εργαζομένων, αλλά τους καθιστά και ομήρους σε μη αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία, αποκλείοντάς τους, μάλιστα, και από διάφορα επιδόματα (π.χ. επίσχεσης, ανεργίας, αφερεγγυότητας).

Η κ. Ελευθεριάδου ρωτά τον υπουργό Εργασίας εάν θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να διασφαλιστεί αφενός ότι τα δύο συστήματα εκ περιτροπής εργασίας δεν μπορούν να εφαρμοστούν διαδοχικά, με συνέπεια την επιμήκυνση αυτού του επαχθούς μέτρου πέραν του εννεαμήνου (ήτοι σε όλο το τρέχον έτος, αλλά και στο πρώτο εννεάμηνο του 2021) αφετέρου ότι οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε επαχθή και πολύμηνα συστήματα εκ περιτροπής εργασίας δεν θα χάσουν δικαιώματα επί των χορηγούμενων από το κράτος παροχών.

Επίσης, καλεί τον υπουργό Εργασίας να ενημερώσει τη Βουλή εάν θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όσοι εργοδότες έκαναν χρήση της εκ περιτροπής εργασίας με βάση την ΠΝΠ να μη θεωρείται κατά τεκμήριο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής και του προϊσχύσαντος πλαισίου της εκ περιτροπής εργασίας, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις, παρότι χαρακτηρίστηκαν πληττόμενες, λειτουργούν κανονικά και κερδοφόρα.

TAGS