Την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη προκάλεσαν οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη περί παραδικαστικών κυκλωμάτων. Η κ. Κουτζαμάνη, με παραγγελία της προς τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δ. Δασούλα, ζητεί τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, «προς διακρίβωση της βασιμότητας των καταγγελλομένων».

Επιπλέον, στο πλαισιο της έρευνας ζητεί από τον εισαγγελικό λειτουργό να ενεργήσει «οποιαδήποτε άλλη ανακριτική πράξη ήθελε κριθεί αναγκαία» και του διαβιβάζει φύλλα ηλεκτρονικού τύπου, στα οποία περιέχονται δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

Ολόκληρη η εισαγγελική παραγγελία έχει ως εξής:

Προς

Τον κ. Δημήτριο Δασούλα

Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Σας διαβιβάζουμε φύλλα ηλεκτρονικού τύπου, στα οποία περιέχονται δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, σύμφωνα με τις οποίες «…….Υπάρχει μεγάλο θέμα με τη Δικαιοσύνη. Το δικαστικό σώμα απαιτεί νέο αίμα, καθώς πολλοί δικαστές είναι εξαρτημένοι και μέλη παραδικαστικών κυκλωμάτων, ένα πολύ μεγάλο μέρος των δικαστών – για να το πω κομψά – έχει δεσμεύσεις ή – για να το πω λιγότερο κομψά – είναι στο παραδικαστικό κύκλωμα του παρελθόντος ή του παρόντος» και παρακαλούμε να ενεργήσετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προς διακρίβωση της βασιμότητας των καταγγελλομένων.Επίσης να ενεργήσετε οποιαδήποτε άλλη ανακριτική πράξη ήθελε κριθεί αναγκαία.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη