Οι απόφοιτοι ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-14 και εφεξής τριών Τμημάτων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα όπως αναφέρονται στις πιο κάτω αποφάσεις.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αφορά αποφοίτους των Τμημάτων:

1. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

2. Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

3. Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο υπ’ αριθ. 968/15−07−2014 έγγραφο του ανωτέρω Τμήματος, που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 35/31−07−2014 (θέμα 33°) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.22 περ. β΄ του ν. 4186/2013).

Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο «Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Θεατρολόγων», που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 35/31−07−2014 (θέμα 11°) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.ΠΑ, καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2.Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του ν. 4186/2013)

Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής,διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα, πουεπισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 33/17−07−2014 (θέμα 13°) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώςαυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση(άρθρο 2 παρ. 3 περ. β’ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του ν. 4186/2013).

Καλόγηρος Βασίλειος
TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.