Στις 3.226 ανέρχονται οι αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών για το 2014, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον αιρετό κ. Κορδή. Αν συνυπολογιστούν οι 3900 συνταξιοδοτήσεις του 2013 τότε ο συνολικός αριθμός των συνταξιοδοτήσεων φθάνει τις 7.126 αριθμός που πιθανόν να οδηγήσει σε αυξημένες μεταθέσεις καθώς το προηγούμενο έτος ήταν ελάχιστοι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας που πήραν την πολυπόθητη μετάθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρωταθλητές των συνταξιοδοτήσεων αναδεικνύονται οι φιλόλογοι με 851 και ακολουθούν οι μαθηματικοί με 495, οι φυσικοί με 246 ενώ έπονται οι καθηγητές αγγλικών με 191 συνταξιοδοτήσεις και οι καθηγητές γαλλικών με 170.

Ο κ. Κορδής κάνει γνωστό ότι «τη Δευτέρα 14 & την Τρίτη 15 Ιούλη θα εξεταστούν οι μεταθέσεις της Ειδικής Αγωγής. Την Τετάρτη 16 Ιούλη ξεκινούν τα Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά για να πάμε στις 21 Ιούλη στις Γενικές Μεταθέσεις”

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

 

 

ΠΕ01

133

ΠΕ02

851

ΠΕΟ3

495

ΠΕ04.01

246

ΠΕ04.02

102

ΠΕ04.03

10

ΠΕΟ4.04

41

ΠΕ04.05

67

ΠΕ05

170

ΠΕ06

191

ΠΕ07

31

ΠΕ08

51

ΠΕ09

108

ΠΕ10

18

ΠΕ11

159

ΠΕ12.01

6

ΠΕ12.02

15

ΠΕ12.03

2

ΠΕ12.04

21

ΠΕ12.05

21

ΠΕ12.06

3

ΠΕ12.08

2

ΠΕ12.10

5

ΠΕ12.13

2

ΠΕ13

43

ΠΕ14.04

23

ΠΕ15

25

ΠΕ16.01

52

ΠΕ16.02

2

ΠΕ17.01

20

ΠΕ17.02

34

ΠΕ17.03

27

ΠΕ17.Ο4

11

ΠΕ17.05

7

ΠΕ17.06

12

ΠΕ17.07

9

ΠΕ17.08

9

ΠΕ17.11

1

ΠΕ18.02

23

ΠΕ18.03

6

ΠΕ18.12

8

ΠΕ18.13

3

ΠΕ18.14

1

ΠΕ18.15

4

ΠΕ18.16

1

ΠΕ18.18

10

ΠΕ18.19

2

ΠΕ18.28

2

ΠΕ18.35

2

ΠΕ18.31

1

ΠΕ18.36

2

ΠΕ19

57

ΠΕ20

14

ΤΕ01.01

10

ΤΕ01.02

20

ΤΕ01.03

3

ΤΕ01.04

11

ΤΕ01.05

8

ΤΕ01.06

4

ΤΕ01.07

5

ΤΕ01.13

1

ΤΕ01.24

1

ΤΕ01.28

2

ΣΥΝΟΛΟ

3226

TAGS