Ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο συγκροτήθηκε στη Γ.Γ. Εμπορίου

Στόχος η διαμόρφωση στρατηγικών προτεραιοτήτων και προτάσεων βελτίωσης


ΕΛΛΑΔΑ
17:26
12/01/2016
Ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο συγκροτήθηκε στη Γ.Γ. Εμπορίου
loading

Ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση στρατηγικών προτεραιοτήτων και προτάσεων βελτίωσης και ενίσχυσης της ανάπτυξης του «Ηλεκτρονικού Εμπορίου» στη χώρα συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση της ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, «υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών ταχείας ανάπτυξης του κρίσιμου τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου».

Αντικείμενο των εργασιών της ομάδας, η οποία έχει εισηγητικό και όχι αποφασιστικό ρόλο, είναι η διαμόρφωση στρατηγικών στόχων και προτάσεων βελτίωσης και ενίσχυσης της ανάπτυξης του «Ηλεκτρονικού Εμπορίου» στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα θα επεξεργασθεί και θα μελετήσει θέματα που αφορούν στην:

- αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την συλλογή και επεξεργασία του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης, τη συνεχή διαβούλευση με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,

- τον προσδιορισμό των στόχων, των βασικών χαρακτηριστικών και στρατηγικών προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου με καθορισμό συγκεκριμένων πυλώνων παρέμβασης,

- την διατύπωση προτάσεων νομοθετικού και κανονιστικού χαρακτήρα για την προώθηση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου,

- τη διαμόρφωση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου με καθορισμό των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και των αρμόδιων προς υλοποίηση φορέων,

- την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.

Η Ομάδα συγκροτείται από τους: Αντώνη Παπαδεράκη, γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως συντονιστή και μέλη τη Μαρία Λέζου, προϊστάμενη τμήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Διαλειτουργικής Επιχειρηματικότητας, Δήμητρα Κυριακοπούλου, τμηματάρχη της γενικής διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, Εμμανουήλ Μπέρτο, προϊστάμενο μονάδων επιτελικής δομής ΕΣΠΑ, Δημήτριο Αυλωνίτη και Ιωάννα Καραντάνη, ειδικούς συνεργάτες στο γραφείο του κ. Παπαδεράκη, Βασίλη Χρηστίδη μέλος ΔΣ του ΣΕΠΕ, Φώτη Αντωνόπουλο, αντιπρόεδρο GRECA, Αναστασία Ξαρχά, προϊσταμένη της κεντρικής υπηρεσίας ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ, Ευδόκιμο Σαββίδη, έμπορο και εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, Αντώνιο Αγγελάκη, στέλεχος καινοτομίας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ, Γιάννη Κωτσή-Γιανναράκη, γενικό διευθυντή του ΣΕΚΕΕ, Γιώργο Ναθαναήλ, συντονιστή τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, και Γεώργιο Δουκίδη, μέλος ΔΕΠ, Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Η λειτουργία της Ομάδας έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και μπορεί να ανανεωθεί με όμοια απόφαση για όσο χρόνο εκτιμάται ότι δύναται να ολοκληρωθεί το έργο της.

 

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει