Με επενδύσεις συστηματικά και μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα, η H.I.G. Capital Advisors, μέσω των δύο επιχειρηματικών «οχημάτων», των Ella Resorts στον ξενοδοχειακό τομέα και της Streem Global στον κλάδο των logistics, συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα των πλέον ενεργών ξένων επενδυτών στην Ελλάδα. Απασχολεί, συνολικά, περίπου 5.000 εργαζομένους, δημιουργώντας σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.

Συνεχίζει δε να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, έχοντας εκπονήσει πρόγραμμα νέων επενδύσεων.

Έως σήμερα, η «H.I.G. Capital Advisors LLC» έχει επενδύσει στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο για τη διάσωση προβληματικών εταιριών, μέσω της ανακεφαλαιοποίησης τους, εξυγιαίνοντάς
τους και δίνοντάς τους σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και στην εξαγορά εταιριών, με στόχο τη σημαντική ανάπτυξή τους, με έμφαση στην προστιθέμενη αξία.

Πρόκειται για επενδύσεις με σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την ελληνική οικονομία, που διασφαλίζουν τη διάσωση θέσεων εργασίας, αλλά και τη δημιουργία νέων υψηλής εξειδίκευσης.

Τα βασικά σημεία των επενδύσεων της «H.I.G. Capital Advisors LLC»

Βιομηχανικός Κλάδος

  • Μαΐλης ΑΕ, (2014) διάσωση εταιρίας και όλων των θέσεων εργασίας μέσω εξαγοράς δανείων και επιτυχημένης συνεργασίας με τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες, αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ομίλου, μεγέθυνση κύκλου εργασιών.
  • Ελληνική Χαλυβουργία ΑΕ (2019), διαγραφή δανείων άνω 150 ακτα. ευρώ με ανταλλαγή οικοπέδου παλαιού χαλυβουργείου που έκλεισε το 2012 και μέσω υπαγωγής στο αρ. 106 του ν. 3588/2007, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη διάσωση της εταιρίας (περίπου 600 θέσεις εργασίας) και τη συνέχιση της δραστηριότητας του χαλυβουργείου του Βόλου. Με τη σειρά της, η Η.Ι.G προχωρά στη μετατροπή του οικοπέδου σε πρότυπο κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης (μέσω τραίνου, πλοίου, φορτηγών – trimodal) με συνολικό κόστος επένδυσης άνω των 300 εκατ ευρώ. Το οικόπεδο εκτείνεται σε 291 στρέμματα και περιλαμβάνει τη δημιουργία αποθηκών 180.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. συνοδών χώρων, με δυνατότητα μεταποιητικών δράσεων. Το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για την Ελληνική Οικονομία ανέρχεται σε τουλάχιστον €70εκ από την έναρξη λειτουργίας του, έχοντας σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την Ελληνική Οικονομία. Το έργο πέρασε από την Διυπουργική Επιτροπή κι εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις της χώρας τον Μάρτιο του 2023. Έχει, προς ώρας, ολοκληρωθεί η εξυγίανση του οικοπέδου, καθώς και το γκρέμισμα του παλαιού χαλυβουργείου. Στην παρούσα φάση τρέχει η αδειοδοτική διαδικασία. Το έργο ωριμάζει υπό την εποπτεία της Inventio Edge.

Ξενοδοχειακός Κλάδος

Ella Rhodes Helea
  • Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ, Ρόδος (2018), πρώην Aldemar Ρόδου, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση μέσω εξαγοράς του ποσοστού των παλαιών μετόχων, με παράλληλη διάσωση της εταιρίας, πλήρης ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητάς 835 δωματίων (2.500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά (τα μοναδικά ανακαινισμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε αυτή την κλάση) την οποία επιμελήθηκε πλήρως η Inventio Edge. Η συνολική επένδυση μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των €100.000.000. Διάσωση 350 θέσεων εργασίας, οι οποίες, μετά την πλήρη ανακαίνιση των ξενοδοχείων αυξήθηκαν σε 600.
  • Corfu Holdings ΑΕ Κέρκυρα (ex-Mayor Holdings), κεφαλαιακή αναδιάρθρωση (2019), εξαγορά του ποσοστού των παλαιών μετόχων, μετά από δική τους πρόταση (2022), σε εξέλιξη η πλήρης ανακαίνιση και επέκταση 4 ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 1.400 δωματίων (2.500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των €150.000.000. Διάσωση 400 θέσεων εργασίας, οι οποίες, μετά την πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου, θα αυξηθούν σε 700. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανακαίνισης του Álkyna Lifestyle Beach Resort (πρώην La Grota Verde) όπου θα λειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένο την επόμενη σαιζόν, ενώ προετοιμάζονται και οι ανακαινίσεις των Capo Di Cordu και Pelekas Μonastery συνολικής δυναμικότητας άνω των 650 δωματίων που θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2024. Όλες οι ανακαινίσεις τελούν υπό την επίβλεψη της Inventio Edge.
  • Αγορά ξενοδοχείου πρώην Aldiana Club, στην περιοχή Μόχλου Κρήτης με επενδυτικό πλάνο €50εκ για την ανακαίνιση, επέκταση και αναβάθμιση σε 5άστερο ξενοδοχείο που θα ονομαστεί Rocrita Lifestyle Beach Resort, με συνολική δυναμικότητά 360 δωματίων. Το έργο, υπό την εποπτεία της Inventio Edge είναι σε εξέλιξη με ορίζοντα λειτουργίας την τουριστική περίοδο του 2025.
  • Αγορά, πρώην ξενοδοχείου Aλθέα, στην Αγ. Μαρίνα Αττικής, δυναμικότητας ~350 δωματίων. την παρούσα φάση το έργο ανακαίνισης βρίσκεται σε πρώιμο μελετητικό και δανειοδοτικό στάδιο.
  • Δημιουργία λειτουργικής πλατφόρμας hospitality, Ella Resorts που συνενώνει και διαχειρίζεται όλεςτις παραπάνω εταιρίες. www.ellaresorts.com.
  • Στα Ella Resorts αντίστοιχα, έχουν ενταχθεί 8 ξενοδοχειακές μονάδες σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη, Αθήνα με δυναμικότητα περίπου 3.000 δωματίων. Στόχος, για την εντός Ελλάδος δραστηριότητα της είναι τα 6.000 δωμάτια ενώ ευρύτερα στη Μεσόγειο, τα 10.000 δωμάτια. Σταθερές προτεραιότητες για τα Ella Resorts αποτελούν ταυτόχρονα, η διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η στήριξη των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, καθώς και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών βιώσιμου τουρισμού, όπου βρίσκονται οι ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου.
  • Kυπριώτης ΑΕ – Εξαγορά δανείων από 3 τράπεζες συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των 140εκ (2022).

Κλάδος Ακινήτων

• Dimand AE, (2019) παροχή κεφαλαίων, που επέτρεψαν στην εταιρία να μεγεθύνει την κεφαλαιακή
της αξία από €65εκ σε €170εκ εντός 3 ετών. Η εταιρία πρόσφατα μπήκε στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών, η πρώτη μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Κλάδος Logistics

• Μακιός ΑΕ – Θεσσαλονίκη (2020), Ολυμπιάς-Κανδύλης – Αθήνα (2021) εξαγορά ποσοστού των μετόχων και δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρίας στον κλάδο των logistics ψυχωμένων φορτίων (μεταφορά και αποθήκευση με πάνω από 55.000 αποθηκευτικών χώρων ψυχόμενου φορτίου). Τα συνολικά έσοδα από €48 εκ ανέρχονται πλέον σε €66εκ για το 2023 με αύξηση θέσεων εργασίας σε πάνω από 400.

• ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΑΕ (2023) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο, πλέον των €150εκ και πάνω από 1.250 θέσεις εργασίας, η εταιρία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών logistics στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

• Unit Hellas AE & Unit Shipping AE (2023) εξαγορά 100% των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο, πλέον των €50εκ, οι εταιρίες προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς και Sea forwarding στην ευρύτερη περιοχή.

• Contrade AE (2023) εξαγορά του ποσοστού των μετόχων με διατήρηση του management. Με συνολικό τζίρο πλέον των €20εκ η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς και Sea forwarding με εξειδίκευση σε Special cargo στην ευρύτερη περιοχή.
• Light Greece AE (2023) εξαγορά 100% των μετόχων της εταιρείας που κατέχει εγκαταστάσεις logistics στη ΒΙΠΕ της Σίνδου, τη μεγαλύτερη βιομηχανοποιημένη περιοχή στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση κατηγορίας Α’ έχει επιφάνεια 33.000 τ.μ., σε οικόπεδο 60.000 τ.μ. ενώ βασικό της πλεονέκτημα η σιδηροδρομική υποδομή εντός της εγκατάστασης που υποστηρίζει σιδηροδρομική πρόσβαση προς την Κεντρική Ευρώπη.

• Instant Trans I.K.E. (2024) εξαγορά του ποσοστού μετόχων 70% με διατήρηση του management. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Πιερίας με εξειδίκευση σε υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφορά last mile.
• Nami D.o.o. (2024) Belgarde, Serbia. Εξαγορά του 100% της εταιρίας. Με τζίρο πλέον των €5εκ ειδικεύεται στα logistics ψυχόμενων προϊόντων, διαθέτει άδεια τελωνειακής αποθήκης και καλύπτει τη μεταφορά φορτίων στη Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης διαθέτει τέσσερα ιδιόκτητα κτήρια με αποθηκευτικό χώρο ~8.000 τ.μ. και χώρους γραφείων 1.500 τ.μ. σε στρατηγική τοποθεσία κοντά σε βασικές συγκοινωνιακές διαδρομές, όπως ο αυτοκινητόδρομος Βελιγραδίου-Βουδαπέστης.

• Δημιουργία λειτουργικής πλατφόρμας logistics, Streem Global (Sea, Truck, Rail, End-to-End Mobility) που συνενώνει και διαχειρίζεται όλες τις παραπάνω εταιρίες. www.streemglobal.com Στις αρχές του έτους, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, υπό την Streem Global AE, των εταιρειών: Unit Hellas AE, Unit Shipping AE, Contrade AE. σε συνδυασμό με τις Unit Logistics SRL, Rohel Trans International SRL και Translink Expedition SRL, στο πλαίσιο της Ά φάσης του σχεδιασμού για το 2024, με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και οικονομίας κλίμακας. Σύντομα θα ακολουθήσει και η συγχώνευση της Μακιός ΑΕ και κατόπιν και της ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΑΕ.
• Επόμενες στάσεις αναμένεται να αποτελέσουν οι αγορές των: Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Αυστρίας, Πολωνίας με στόχο και τη Γερμανία.

Inventio & Inventio EDGE
Την υλοποίηση και διαχείριση των επενδύσεων της H.I.G. Capital Advisors LLC στην Ελλάδα, εποπτεύει η Inventio που δρα ως αποκλειστικός operating partner του Fund. H Inventio προχώρησε στη σύσταση της Inventio Edge Development που ανέλαβε το συντονισμό του μελετητικού, αδειοδοτικού και κατασκευαστικού αντικειμένου των έργων της (Project Management / Construction Project Management) H.I.G. Capital Advisors LLC.

Η Inventio Edge πλέον διευρύνει σημαντικά τη δραστηριότητά της παρέχοντας ολοκληρωμένες
υπηρεσίες (end-to-end) ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων (real-estate development) και προς
τρίτους.

Η εταιρεία θέτει ως βασική προϋπόθεση για όλα τα έργα που διαχειρίζεται και υλοποιεί την πλήρωση
των ESG κριτήριων και standards. Βασικά στοιχεία των παραπάνω αποτελούν ο βιοκλιματικός
σχεδιασμός, τα οικολογικά υλικά, και γενικότερα τεχνικοοικονομικές λύσεις φιλικές προς το
περιβάλλον τόσο και κατά την διάρκεια της κατασκευής, αλλά και κατά την λειτουργία των κτιρίων.