Το Σουδάν έχει περισσότερες πυραμίδες από την Αίγυπτο.