Στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού, η πίεση του νερού είναι ισοδύναμη με τη συγκέντρωση περίπου 50 αεροσκαφών τύπου jumbo με πίεση προς τα πάνω σας.