Το Βερολίνο είναι 9 φορές μεγαλύτερο από το Παρίσι και έχει περισσότερες γέφυρες από τη Βενετία.