Το ύψος του Πύργου του Άιφελ θεωρείται ότι υφίσταται στο ύψος του αλλαγές της τάξεως των 15 εκατοστών λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας.