Ο μέσος άνθρωπος περνά δύο εβδομάδες από τη ζωή του δίνοντας φιλιά σε κάποιον άλλο.