Ένα κουταλάκι του γλυκού νερό περιέχει περίπου 500.000.000.000.000.000.000.000.000 άτομα σε αυτό.