Ζούμε στην πιο ειρηνική περίοδο στην ανθρώπινη ιστορία.