Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τοποθετούμενος στη Βουλή επί του νομοσχεδίου με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση διανομής του ακινήτου του Ελληνικού.

Η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, όσο και εν γένει την ελληνική οικονομία, λόγω της εμβέλειας του επενδυτικού έργου, «του μεγαλύτερου και πιο εντυπωσιακού πάρκου στην Ευρώπη», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Σημείωσε μάλιστα ότι, με μέγεθος μεγαλύτερο των 2.000.000 τ.μ., «θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και έναν σημαντικότατο και αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου για τον αστικό ιστό της Αθήνας». Σύμφωνα με τον υπουργό, η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ, θα δημιουργηθούν 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής του, ενώ τα φορολογικά έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο, κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία), αναμένεται να ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, σε φόρους εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι με το νομοσχέδιο:

1ον. Κυρώνεται η σύμβαση διανομής, με το προσαρτώμενο σ’ αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής, που υπογράφηκε, στις 9 Μαρτίου 2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεμομένων ακινήτων.

2ον. Συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, δικαίωμα επιφάνειας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική διάρκεια 99 ετών, η οποία αρχίζει από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

3ον. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρου του δικαιώματος της επιφανείας ως αντικείμενο εισφοράς σε είδος, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ή ποσοστού ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου του δικαιώματος επιφανείας, προς τρίτους ή εισφοράς του σε εταιρείες, από την επιφανειούχο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς και τον εκάστοτε επιφανειούχο, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

4ον. Προβλέπεται ότι με τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος της επιφάνειας, ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεούται να παραδώσει την κατοχή των κτισμάτων ή των εν γένει κατασκευών και των τυχόν οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, στον κύριο του εδάφους.

5ον. Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων της υπό κύρωση σύμβασης με έγγραφη συμφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ.

6ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατά το ποσό των 911,2 εκατ. ευρώ.

7ον. Ρυθμίζονται τα διαδικαστικά ζητήματα της πραγματοποίησης της σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

8ον. Παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή, πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., να πραγματοποιήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, με δικές του δαπάνες, δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, τις ρητά προσδιοριζόμενες στο εν λόγω άρθρο ενέργειες- εργασίες, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Για το θέμα της διανομής της έκτασης, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, από τη μια πλευρά, και του φορέα της επένδυσης από την άλλη, ότι «όλα ξεκίνησαν από το μηδέν, από τη σημερινή κυβέρνηση» ενώ, δεδομένου ότι ο επενδυτής καθίσταται επιφανειούχος όλης της έκτασης για 99 χρόνια, «η διαπραγμάτευση, επί της ουσίας, αφορούσε την κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου επί του 70% της έκτασης, μετά από αυτή την περίοδο».

Είπε ότι «όπως αναφέρεται ξεκάθαρα και στον νόμο, το Ειδικό Διάγραμμα Διανομής συνετάγη έχοντας ως υπόβαθρο τα διαγράμματα τα οποία συνοδεύουν τις ΚΥΑ Μητροπολιτικού Πάρκου, ΚΥΑ Έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών, και τις ΚΥΑ Ζωνών Ανάπτυξης». «Συνεπώς, ό,τι ορίζουν οι σχετικές ΚΥΑ για τον κοινόχρηστο αιγιαλό, τα ρέματα, τον μεγάλο διαμπερή πεζόδρομο που συνδέει τις γειτονιές ανατολικά με την παραλία, την έξοδο του πάρκου στη θάλασσα, τις εκτάσεις κοινωνικής ανταποδοτικότητας κ.λπ., όλα συνεχίζουν και ισχύουν απαρέγκλιτα» επισήμανε και προσέθεσε: «Το Ειδικό Διάγραμμα Διανομής δεν τροποποιεί, σε κανένα σημείο, ούτε το προεδρικό διάταγμα, ούτε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Ούτε θα μπορούσε άλλωστε, αφού δεν είναι πολεοδομικό σχέδιο ώστε να έχει την εξουσιοδότηση να τροποποιήσει εγκεκριμένες μελέτες. Απεικονίζει απλώς όσα ορίζει η Σύμβαση, και η πληροφορία που ενσωματώνει, εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Παρουσιάζει δηλαδή μόνο τι διανέμεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ από το σύνολο των 6.008.076 τ.μ. Και είναι σαφές και από το Διάγραμμα, ότι το ΤΑΙΠΕΔ γίνεται κύριος ακριβώς του 30% αυτών. Σε όλη την υπόλοιπη έκταση κύριος παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο».

Ακολούθως, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στα τμήματα της έκτασης που θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου:

  • Το Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα της ζώνης εκμετάλλευσης όπου θα βρίσκεται το καζίνο, δηλαδή της μοναδικής ζώνης ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδρομίου.
  • Στο Δημόσιο περιέρχονται, κατά κυριότητα, 7 οικοδομικά τετράγωνα της βόρειας ζώνης πολεοδόμησης, που προορίζεται να αναπτυχθεί με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, ενώ θα αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, και, συμπληρωματικά, κατοικίας (με ποσοστό μάλιστα κατοικίας μόλις 10% της συνολικής επιτρεπόμενης σε αυτήν δόμησης).
  • Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα ολόκληρης της νοτιοανατολικής ζώνης ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου, όπου η υφιστάμενη μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού.

«Αυτή τη στιγμή που διανέμεται το ακίνητο, δεν υπάρχουν επί του εδάφους κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, και δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, πολλώ δε μάλλον υλοποιηθεί, επί του εδάφους. Οι χώροι αυτοί προσδιορίζονται, επί του παρόντος, μόνο στις μελέτες για τις περιοχές πολεοδόμησης, και σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους τους, όσο δεν υπάρχουν και δεν έχουν κατασκευαστεί. Θα δημιουργηθούν και θα υλοποιηθούν στο μέλλον, μετά την μεταβίβαση των μετοχών στον επενδυτή. Στη συνέχεια θα παραδοθούν στους αρμόδιους φορείς/δικαιούχους» διευκρίνισε και συνέχισε: «Συνεπώς, η διανομή γίνεται στο συνολικό ακίνητο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, το θεσμικό όριο του οποίου επικυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, και η επιφάνεια του οποίου είναι 6.008.075 τ.μ. Επί αυτής της συνολικής επιφάνειας διανέμεται η πλήρης κυριότητα μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ, και σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ), το ΤΑΙΠΕΔ οφείλει να πάρει κατά πλήρη κυριότητα 30% της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και 30% της παράκτιας ζώνης».

Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, «όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη σχετική πρόταση Επιτροπής του ΤΕΕ, στο οποίο απευθύνθηκε το Υπουργείο Οικονομικών».

Όσον αφορά στο ζήτημα των περιφράξεων, αποσαφήνισε ότι οι ρυθμίσεις αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες: «Η μία αφορά στο σύνολο του Πόλου, κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφάλειας εργοταξίου και θα υλοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, εξ ου και η διατύπωση στον νόμο αναφορικά με τις πρόδρομες εργασίες, όπου προβλέπεται “ανακατασκευή-επισκευή ή/και νέα κατασκευή περίφραξης, για λόγους ασφαλείας του εργοταξίου του ΜΠΕΑ”. Η δεύτερη αφορά αποκλειστικά στα γήπεδα του Μητροπολιτικού Πόλου, και ειδικότερα στη δυνατότητα κατασκευής περιφράξεων εντός του γηπέδου του Πάρκου και εντός των γηπέδων των Ζωνών Ανάπτυξης.

Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις Περιοχές Πολεοδόμησης, όπως είναι η γειτονιά του Αγίου Κοσμά, για την οποία ισχύει προφανώς ό,τι ορίζει ο ΝΟΚ για τις περιφράξεις, χωρίς καμία εξαίρεση».

Η ρύθμιση αυτή για το Πάρκο (έκτασης 2.000.000 τμ.), και τις Ζώνες Ανάπτυξης του Πόλου (έκτασης μέχρι και 630.000 τμ.), κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ακριβώς λόγω του μεγέθους τους και του πλήθους των διαφορετικών χρήσεων και δραστηριοτήτων που θα υποδεχτούν, ώστε να μπορούν στην πραγματικότητα να λειτουργήσουν ως πολυ-λειτουργικοί χώροι (αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού κ.λπ.) επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας φέρνοντας το εξής παράδειγμα: «Οι αθλητικοί χώροι παγίως διαθέτουν περίφραξη αν και είναι ανοικτοί στο κοινό, ενώ υπάρχουν εγκαταστάσεις που, λόγω του προορισμού τους, πρέπει να είναι περιφραγμένες, όπως π.χ. το κτίριο του Κέντρου Ελέγχου της ΥΠΑ, η πρότυπη αστική υποδομή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, η πρότυπη αστική υποδομή εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων κ.λπ. Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα περιφράξεων εντός του ενιαίου γηπέδου του Πάρκου δίνεται ήδη από την ΚΥΑ Έγκρισης της Γενικής Οργάνωσης αυτού (ά.5). Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για “κενά” της υφιστάμενης νομοθεσίας, που το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί να καλύψει για να μπορεί να ξεκινήσει το έργο, με ασφάλεια και ταχύτητα. Δεν οδηγούν την γειτονιά του Αγίου Κοσμά σε gated community, καθώς δεν την αφορούν».

Αξιολογώντας τη συμφωνία διανομής ποιοτικά και ποσοτικά είπε ότι με την ποιοτική αξιολόγηση της συμφωνίας: (1) Η ζώνη εκμετάλλευσης όπου θα βρίσκεται το καζίνο, αποτελεί την πλέον «προνομιούχο» χωρική ενότητα στη μία και μοναδική ζώνη ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδρομίου, καθώς είναι παρακείμενη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με απευθείας πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο, ενώ σε αυτή χωροθετείται το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (κτίριο ύψους 200 μέτρων), με το καζίνο. (2) Αυτή η Ζώνη Εκμετάλλευσης αποτελεί κομβικό σημείο σύνδεσης κινήσεων από και προς το παράκτιο μέτωπο. (3) Αποτελεί, επίσης, μία ζώνη με απαράμιλλη θέα προς τη θάλασσα, το βουνό, το αστικό περιβάλλον, το μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής, αλλά ακόμη και με το γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας. (4) Το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα προορίζεται να φιλοξενεί ξενοδοχείο επιλεκτικού τουρισμού, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου. (5) Είναι αμφίβολο εάν υφίσταται αντίστοιχο εμβληματικό συγκρότημα, όπως το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με το καζίνο, στον χώρο της ΝΑ Μεσογείου, το οποίο να μπορεί να λειτουργεί σε συνάφεια με τις εγκαταστάσεις μιας από τις πλέον σύγχρονες πρότυπες μαρίνες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. (6) Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική ζώνη του παρακτίου μετώπου. Συστατικό στοιχείο της εν λόγω ζώνης αποτελεί το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και το φυσικό στοιχείο της ακτής. (7) Η υπάρχουσα ολυμπιακή μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού. (8) Στο ανατολικό όριο της ζώνης, προβλέπεται υπέργεια σύνδεση με πεζόδρομο-πεζογέφυρα πάνω από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εξασφαλίζοντας στο σημείο αυτό την άμεση σύνδεση του παράκτιου μετώπου με την ενότητα του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος, του οποίου η κυριότητα επίσης παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο. (9) Ειδικότερα, η πρώην ολυμπιακή μαρίνα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του νοτιότερου θύλακα της παράκτιας περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Στο σύνολο της έκτασης της εν λόγω ζώνης, προβλέπονται διάφορες χρήσεις. Ανάμεσα σε αυτές προφανώς ξεχωρίζουν το εμπορικό κέντρο και το εμβληματικό ξενοδοχείο της μαρίνας.

Συμπέρανε μάλιστα ότι «ο τεθείς στόχος της διακράτησης στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, τουριστικών υποδομών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρική γειτνίαση, ικανοποιήθηκε πλήρως». Τόνισε ακόμα ως ιδιαίτερης σημασίας «τη διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στη βόρεια ζώνη πολεοδόμησης “Πολεοδομικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης”, που προορίζεται να αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας: Ανάμεσα σε 2 σταθμούς Μετρό, επί της πλέον σημαντικής Λεωφόρου που συνδέει το κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας με την παράκτια ζώνη Νότιου Σαρωνικού, το “Πολεοδομικό Κέντρο Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά” προορίζεται να αποτελέσει τον πλέον σημαντικό και οργανωμένο υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τουρισμό και αναψυχή».

Ακολούθως, ο κ. Σραϊκούρας ανέφερε ότι πέρα από τη συμφωνία διανομής, το υπουργείο Οικονομικών εξασφάλισε, μέσω συμφωνίας με τον φορέα της επένδυσης, επιπλέον χώρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από φορείς ή/και οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή δημόσια νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο, για την προώθηση του τουρισμού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, και τη στήριξη του αθλητισμού. «Συγκεκριμένα, εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 3 ισόγειων χώρων, 300 τ.μ. έκαστος, υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στο εμπορικό κέντρο που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη “Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης”, στο επιχειρηματικό κέντρο (business park) που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί επίσης στην ίδια “Γειτονιά” και, τέλος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής».

Ως προς την ποσοτική αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής, είπε ότι το υπουργείο Οικονομικών απευθύνθηκε στο ΤΕΕ, πριν την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης, για να ζητήσει τη γνώμη του ως προς τη διανομή. Όπως είπε ο υπουργός, «η ποσοτική σύγκριση της δομήσιμης επιφάνειας που πρότεινε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να παραμείνει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και της δομήσιμης επιφάνειας που τελικά παραμένει κατόπιν της διαπραγμάτευσής μας, έχει ως εξής: 50,36% περισσότερη δομήσιμη επιφάνεια στην ιδιοκτησία και προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι 336.434,39 περισσότερα τ.μ.»/

«Με αυτά τα δεδομένα, συνεχίζουμε αταλάντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, προς όφελος της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας» κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.