Την απόσυρση του άρθρου που αναφέρεται στα πνευματικά δικαιώματα και περιλαμβάνεται σε νόμο του Υπουργείου Πολιτισμού ζητεί σύσσωμος ο κινηματογραφικός κόσμος.

Ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ) απέστειλε επιστολή μέσω της οποίας ζητά την απόσυρση του επίμαχου άρθρου.

Συγκεκριμένα η ανοιχτή επιστολή είχε παραλήπτες την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον γγ Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον γγ Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλο.

Στην επιστολή του ο ΣΑΠΟΕ ζητά την άμεση απόσυρση του του άρθρου 69 παράγραφος 3 του νόμου του ΥΠΠΟΑ (Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών (…) σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά») και την έναρξη άμεσης διαβούλευσης γύρω από αυτό με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς.

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται σε πνευματικά δικαιώματα σεναρίου και σκηνοθεσίας ή, σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, για τις
δαπάνες που αφορούν δικαιώματα χρήσης εικόνων -φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων, πηγαίο κώδικα, και αμοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167). Η αξία των αλλοδαπών τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Την ανοιχτή επιστολή υπογράφουν:

ΕΕΣ (Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών)

Ε.Κ.Β.Ε. (Ένωση Κινηματογραφιστών Βόρειας Ελλάδας)

ΕΣΠΕΚ (Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου)

ΕΤΕΚΤ (Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου Τηλεόρασης)

ΠΕΑΚ (Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογραφιστών)

Π.Ο.Θ.Α (Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος)

ΣΑΠΟΕ (Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων)

Σ.Ε.Η. (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών)

ΕΑΚ (Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου)