Τη δέσμη μέτρων για την ψηφιακή προσβασιμότητα των ΑμεΑ ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην υποεπιτροπή για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Βουλή.

Ο υπουργός άρχισε την ομιλία του περιγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση. «Η ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία αποτυπώνει ανάγλυφα όλες τις παθογένειες της χώρας: ενώ νομοθετούμε με γνήσια βούληση να ενισχύσουμε την προσβασιμότητα, η γραφειοκρατία και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας ουσιαστικά αναιρούν στην πράξη τις καλές προθέσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε, από 23 Αυγούστου 2018, τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2016/2102 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Το πλαίσιο των υποχρεώσεων όλων των κρατών μελών περιλάμβανε: Πρώτον, τη μέριμνα για την ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση των φορέων των ιστότοπων τους, δεύτερον, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης (από το 2021 με συγκεκριμένο δείγμα και κριτήρια που θα έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο βάσει Εκτελεστικής Πράξης), τρίτον, την υποβολή εκθέσεων προς τη Βουλή και την Ε.Ε.

Όσο για τα στάδια σχετικά με την ένταξη των φορέων στην πλατφόρμα είναι: α) οι φορείς ορίζουν υπεύθυνο και καταγράφονται στην πλατφόρμα του Μητρώου Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών (ΜΗΔΙΣΕΦ), β) το ΜΗΔΙΣΕΦ προβαίνει σε έλεγχο των φορέων και οι φορείς προβαίνουν αντίστοιχα σε αυτοέλεγχο, γ) οι φορείς απευθύνουν αίτημα ανάρτησης στο μητρώο, δ) η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εισηγείται στον υπουργό αν ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις και ε)ο υπουργός οφείλει να εκδώσει απόφαση περί ανάρτησης του συγκεκριμένου φορέα.

«Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή: είμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο. Το Μητρώου Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών είναι κενό και η διαδικασία έχει κωλύσει λόγω μειωμένης ανταπόκρισης των φορέων» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ θα εκδώσουμε τις προσεχείς ημέρες δεύτερη εγκύκλιο για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης των site. Η εγκύκλιος αυτή θα περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗΔΙΣΕΔ, τη μορφή και τη διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης από την ΕΣΑΜΕΑ, τα όργανα διαχείρισης της βάσης και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Εκτιμούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα «ξεπαγώσουμε» τη διαδικασία από το πρώτο στάδιο και ταυτόχρονα θα κάνουμε πιο ευέλικτα – αλλά όχι λιγότερο αυστηρά – τα επόμενα στάδια».

Τα μέτρα

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Πιερρακάκης «θα εκδώσουμε σύντομα τη λεγόμενη “Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού”. Αυτή θα είναι μια εμπλουτισμένη μορφή της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, θα υπερβαίνει το παλιό κείμενο της ψηφιακής στρατηγικής, θα έχει και σχεδιαστικές αρχές των συστημάτων που δεν υπήρχε πριν και πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα έργα τα οποία θα υλοποιούνται ανά τρίμηνο. Εκεί η προσβασιμότητα είναι κεφάλαιο της Βίβλου, θα είναι ένας πυλώνας της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής».

Επίσης, στο νεοσυσταθέν Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για παρακολούθηση των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με άτομα με αναπηρία, ώστε να εκμηδενίσουμε την ταλαιπωρία κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με την ΕΣΑΜΕΑ ώστε ο νέος κώδικας διοικητικής διαδικασίας να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Επιπρόσθετα, το υπουργείο πρόκειται να μεριμνήσει «για να κάνουμε ακόμα πιο απλές τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν με το Δημόσιο οι γονείς ατόμων με αναπηρία. Από εκεί και πέρα, σε διεθνές επίπεδο, τον Σεπτέμβριο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέστειλε υποστηρικτικό υλικό στην 22η Σύνοδο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) του ΟΗΕ, όπου εξετάστηκε η Ελλάδα- μεταξύ άλλων – και για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα».

Τέλος, πριν από δυο μήνες, τον Οκτώβριο του 2019, συστάθηκε τεχνική επιτροπή για άτομα με αναπηρία υπό τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. «Το αντικείμενο αυτής της επιτροπής είναι η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία, όπου το υπουργείο συμμετέχει και έχει αποστείλει σχετικό υλικό για την ψηφιακή προσβασιμότητα» υπογράμμισε ο υπουργός και κατέληξε: «Κανένας απολογισμός δεν πρόκειται να είναι ικανοποιητικός, μέχρι οι παραπάνω στόχοι να επιτευχθούν και μέχρι να γίνει απολύτως ισότιμη η ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Δεν έχει νόημα να κλείσει κανείς με υποσχέσεις, αλλά με τη δήλωση ότι η Κυβέρνηση έχει ως βασική της προτεραιότητα να καλύψει το χαμένο έδαφος και εκεί».