Με εγκύκλιο του προς τις Περιφέρειες της χώρας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Αντώνης Δημόπουλος ενημερώνει για τη διενέργεια του εμβολιαμού με το νέο 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο και τον εμβολιασμό κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)»

Εμβολιασμός με το νέο 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο

Ο εμβολιασμός με το νέο 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο συστήνεται να αρχίζει στην ηλικία των 2 μηνών. Αρχικά χορηγούνται 3 δόσεις εμβολίου με μεσοδιάστημα 1-2 μηνών και μία 4η επαναληπτική δόση σε ηλικία 12-24 μηνών. Σε παιδιά 7-11 μηνών, που καθυστέρησαν να εμβολιασθούν, συνιστώνται 2 δόσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και μία 3η επαναληπτική δόση σε ηλικία 12-24 μηνών. Επίσης σε παιδιά μεγαλύτερα των 12 μηνών που πρωτοεμβολιάζονται, συνιστώνται 2 δόσεις 13-δύναμου αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 2 μηνών. Σε παιδιά μεγαλύτερα των δύο ετών συνιστάται μόνο μία δόση εμβολίου (δοσολογία ίδια με τα παλαιότερα αντιπνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Σημειώνεται ότι για την μεταβατική περίοδο ισχύουν τα εξής:

1. Παιδιά μικρότερα των 7 μηνών που ήδη έχουν εμβολιασθεί με μία δόση αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου συνεχίζουν με 13-δύναμο με 4 συνολικά δόσεις.

2. Παιδιά μικρότερα των 7 μηνών που ήδη έχουν εμβολιασθεί με δύο δόσεις αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου συνεχίζουν με μία δόση 13-δύναμου μέχρι την ηλικία των 12 μηνών και με δύο δόσεις σε ηλικία 12-23 μηνών.

3. Παιδιά 2-5 ετών που έχουν ήδη πλήρως εμβολιασθεί με 4 δόσεις αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου (7-δύναμου ή 10-δύναμου) θα πρέπει να εμβολιασθούν με μία επιπλέον 5η δόση 13-δύναμου.

Σε παιδιά που εμβολιάζονται με το 10-δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, σε περιπτώσεις αλλαγής του εμβολίου ακολουθείται το σχήμα όπως του 7-δύναμου.

Εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

Για περιπτώσεις ανοσοκαταστολής, ενδείκνυται ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και σε μεγαλύτερες των 26 ετών γυναίκες.

Επίσης, το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), δύναται να συνταγογραφηθεί σε κορίτσια ηλικίας από 12 έως και 18 ετών, από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Μαιευτικής- Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας. Για τις ηλικίες από 18 έως και 26 ετών, το εμβόλιο δύναται να συνταγογραφηθεί από ιατρούς ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας .
Πηγή: healthview.gr