Η αύξηση των σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι και στο πρώτο τεχνικό δελτίο εφαρμογής του προγράμματος των σχολείων ΕΑΕΠ αναφερόταν ότι «στόχος είναι το ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τα νέα προγράµµατα σπουδών να επεκταθεί σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ο αριθμός των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έφθασε τα 1.321. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορεί να διαπιστώσει κανείς το στόχο που έχει τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το 2023 για κάθε κατηγορία Περιφερειών.

Δείκτης

Περιφέρειες

Στόχος το 2023

Αριθμός σχολικών μονάδων  που

έχουν ενταχθεί

στο πλαίσιο του

Νέου Σχολείου

(ΕΑΕΠ)

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

1.297

Μετάβαση

660

Περισσότερο ανεπτυγμένες

700

Η κατηγοριοποίηση των Περιφερειών πραγματοποιείται με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Με βάση την προτεινόμενη (πηγή: Περιφέρεια Ν.Αιγαίου) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγοριοποίηση οι Ελληνικές Περιφέρειες κατατάσσονται σε:

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα

Περιφέρειες σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο

Στελέχωση ΕΑΕΠ

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι η έγκαιρη στελέχωση τους καθώς εκτός από τους δασκάλους στελεχώνονται και με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως είναι οι εκπαιδευτικοί θεατρικής αγωγής, μουσικής, καλλιτεχνικών, ξένης γλώσσας, φυσικής αγωγής.

Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε μεγάλο ποσοστό, καλύπτονται με αναπληρωτές και όχι με μόνιμους εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.500 προσλήψεις.

Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε ότι τέλη Νοεμβρίου σημειώθηκε η 6η τροποποίηση του προγράμματος «Στήριξη Σχολείων ΕΑΕΠ» για τις περιφέρειες του άξονα 1. Η 6η τροποποίηση αφορούσε την αύξηση του προϋπολογισμού με στόχο την αύξηση του αριθμού των προσλήψεων για το σχολικό έτος 2014-2015. Φυσικά οι προσλήψεις αφορούν αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ.

Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Όπως έχει γράψει το newsbeast.gr το υπουργείο Παιδείας ως προς τον τύπο των σχολείων που επιθυμούσε να εφαρμόσει στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση για την Αθμια Εκπαίδευση ήταν αυτός των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Παράλληλα επιθυμούσε τη μεταφορά των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείο» εντός του ωρολογίου προγράμματος καθώς και τη μεταφορά της μελέτης στο πρωινό πρόγραμμα.

Οι εκλογές πάγωσαν τις διαδικασίες των αλλαγών. Θυμίζουμε ότι το υπουργείο Παιδείας επιθυμούσε να καταθέσει σχέδιο νόμου για την Αθμια εκπαίδευση το Φεβρουάριο ώστε οι αλλαγές να εφαρμοστούν σταδιακά από το σχολικό έτος 2015-16.


Καλόγηρος Βασίλειος
TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.