Τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας αναθεωρεί εκ βάθρων το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας και αναμένεται να μπει για συζήτηση σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδος, καθώς απαιτεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση-Βιώσιμη Ανάπτυξη» προβλέπεται η κατάργηση της αμιγούς και γενικής κατοικίας και η δημιουργία 18 συνολικά κατηγοριών χρήσεων γης που αντιστοιχούν σε 6.000 κωδικούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που περιλαμβάνει η λίστα του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, προβλέπονται κατηγορίες ανάλογα με το πού επιτρέπονται μόνο κατοικίες, πού άλλες χρήσεις όπως υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, περιοχές στις οποίες θα επιτρέπονται γυμναστήρια, μουσεία κ.ά., ελεύθεροι χώροι, καθώς και χώροι εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων και καθορίζονται εκ των προτέρων συντελεστές δόμησης.

«Δεν πρέπει να υπάρχει πολίτης ή επαγγελματίας αυτής της χώρας που δεν έχει αντιληφθεί πόσο παρωχημένο είναι πλέον το σύστημα των χρήσεων γης που θεσμοθετήθηκε το 1987. Είναι κρίσιμο και απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί και να εξειδικευτεί στις σημερινές ανάγκες, να προστεθούν νέες χρήσεις και λειτουργίες που εμφανίστηκαν την τελευταία 25ετία αλλά και να διορθωθούν στρεβλώσεις που υπήρχαν», είπε χαρακτηριστικά.

Με το νομοσχέδιο αίρονται οι περιορισμοί που ίσχυαν σε περιοχές αμιγούς κατοικίας στις οποίες δεν επιτρεπόταν μέχρι σήμερα οι φούρνοι και τα κουρεία, παρότι αφορούν καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, στις περιοχές τουρισμού οι τράπεζες και τα ταξιδιωτικά γραφεία, παρότι χρειάζονται άμεσα στους τουρίστες, στις περιοχές χονδρικού εμπορίου τα επαγγελματικά εργαστήρια.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

– Το Κεφάλαιο Α «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός», με το οποίο διαρθρώνεται ένα νέο πλαίσιο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού που απαντά στις ανάγκες της σημερινής Ελλάδας, θεραπεύει ζητήματα και συγκρούσεις κανόνων που έχουν αναδειχθεί μετά την εφαρμογή του προηγούμενου πλαισίου και θέτει τις βάσεις για την πραγματική προστασία του ανθρωπογενούς, φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος με γνώμονα μια ανάπτυξη προς όφελος των επόμενων γενεών.

– Το Κεφάλαιο Β «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», με το οποίο βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης, το οποίο έχει πλέον καταστεί παρωχημένο λόγω των σημαντικών αλλαγών στον τρόπο ζωής, των νέων μορφών επιχειρηματικότητας και γενικότερα των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που ο οργανωμένος αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν.

Ποιες αλλαγές προβλέπονται σε χρήσεις γης και επαγγελματικές δραστηριότητες

Με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ καταργούνται οι δύο κατηγορίες κατοικίας που ίσχυαν μέχρι σήμερα (αμιγής και γενική) και δημιουργούνται οι εξής τρεις νέες κατηγορίες:

– Αποκλειστικής κατοικίας
– Κατοικίας επιπέδου γειτονιάς
– Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου

Οι χρήσεις γης καθορίζονται σε 18 κατηγορίες:

– Κατοικία (Κ1)
– Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)
– Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ)
– Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ)
– Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία (ΤΑ)
– Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας (ΚΩ)
– Ελεύθεροι χώροι- Αστικό Πράσινο (ΠΡ)
– Χονδρικό εμπόριο (ΧΕ)
– Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
– Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ)
– Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ)
– Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδομικής εξυγίανσης (ΒΕ)
– Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ)
– Εμπορευματικό κέντρο (ΕΚ)
– Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ)
– Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ)
– Οριοθετημένοι οικισμοί (ΟΟ)
– Κύριο Οδικό Δίκτυο Πόλεων (ΚΟΔ)

Για τις οικιστικές περιοχές, οι οποίες προτείνονται προς πολεοδόμηση καθορίζονται ανώτατα όρια συντελεστή δόμησης ως εξής:

– Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση κύριας κατοικίας ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,8.
– Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση πολεοδομικού κέντρου ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2.
– Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση τουρισμού – αναψυχής ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6.
– Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4.
– Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.