Στα 54,15 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 11,9% σε σχέση με το 2020 οπότε είχε διαμορφωθεί στα 48,40 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου κατά 47,5% εμφάνισαν το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα και το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα με αύξηση 43,4%.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 15,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 12,77 δισ. ευρώ και αύξηση 3,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 14,62 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 110,1%.

• Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, αύξηση 94,1%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 9,9%.

• Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 4,3%.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε 3,39 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 2,78 δισ. ευρώ και αύξηση 18,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,86 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 371,4%.

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 238,6%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 18,9%.

• Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 6,8%.

3. Λιανικό εμπόριο, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο ετήσιος κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε 19,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σχέση με το έτος 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 17,45 δισ. ευρώ.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 5,88 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 4,55 δισ. ευρώ και αύξηση 6,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,51 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε 1,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 66,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 0,64 δισ. ευρώ και αύξηση 19,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 0,89 δισ. ευρώ.

Το λιανικό εμπόριο αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της σύγχρονης αλυσίδας εφοδιασμού των καταναλωτών, μέσω της μεταπώλησης υλικών αγαθών ή υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων με επιδίωξη το κέρδος.

Σημειώνεται ότι οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2021 ήταν:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (28,6%)

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (12,1%)

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (9,3%)

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (7,3%) και

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (4,8%).

Και οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2020 ήταν:

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (31,2%)

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,4%)

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (8,3%)

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (8,0%) και • Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (5,0%).