Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λάβουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα το Δώρο Πάσχα 2024. Το θετικό είναι ότι οι αρκετοί δικαιούχοι θα δουν αυξημένο το ποσό λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ (μεικτές αποδοχές) από την 1η Απριλίου.

Η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ (μεικτές αποδοχές), δήλωσε πως αναλογικά το Δώρο του Πάσχα 2024 αυξάνεται στα 415 ευρώ, επομένως είναι υποχρέωση των εργοδοτών να το καταβάλουν αυξημένο.

Η Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση, την Τετάρτη (17/04), με την οποία προειδοποιεί τους εργοδότες για τις κυρώσεις που θα έχουν σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα 2024.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Υπολογίστε ΕΔΩ το ποσό που δικαιούστε

Μέχρι πότε πληρώνεται το Δώρο Πάσχα 2024

Η πληρωμή για το Δώρο Πάσχα 2024 πρέπει να γίνει μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή για φέτος θα πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι και την 1η Μαΐου. Εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι 14, συγκεκριμένα είναι το Δώρο Πάσχα που είναι μισός μισθός, το επίδομα αδείας που είναι επίσης μισός μισθός, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων που είναι ολόκληρος μισθός.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Πρόκειται για το μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα.