Το Δώρο Πάσχα, σύμφωνα με την Εθνική Γενική ΣΣΕ το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στην ελληνική επικράτεια.

Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη, αν και ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία

Επίσης, αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Ποιοί το παίρνουν νωρίτερα

Η ΔΥΠΑ πρόκειται να καταβάλει το δώρο Πάσχα σε χιλιάδες ανέργους την εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκριμένα το διάστημα από τις 22 έως τις 26 Απριλίου.

Μάλιστα τότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, των επιδομάτων μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των βοηθημάτων ανεργίας ανεξαρτήτως απασχολούμενων. Επιπλέον, αυτή την περίοδο θα καταβληθούν και οι προκαταβολές της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στις δικαιούχους.