Ηλεκτρονικά θα διενεργούνται πλέον οι επιδόσεις εγγράφων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Τρίπολης προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών, Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (απ.17850, ΦΕΚ Β’ 2286/2024), μετά την πάροδο έξι μηνών το σύστημα ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφων θα επεκταθεί σε όλα τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.

Η ηλεκτρονική επίδοση πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας μεταξύ του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ο.Π.Σ. Ν.Σ.Κ.), με σκοπό την επιτάχυνση και ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης.