Η αλλαγή με τους παθολόγους και τον οικογενειακό γιατρό

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός υγείας


ΥΓΕΙΑ
11:25
11/12/2018
Η αλλαγή με τους παθολόγους και τον οικογενειακό γιατρό
18
loading

Σημαντικές αλλαγές στον θεσμό με τον οικογενειακό γιατρό ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας.

Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την αρχή του έτους, υποχρεωτικά, ωστόσο το υπουργείο υγείας αποφάσισε να κάνει μια σημαντική αλλαγή για τους παθολόγους.

Συγκεκριμένα απρόσκοπτα θα συνεχισθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών από τους παθολόγους, χωρίς να αποκλείονται όσοι πολίτες δεν έχουν εγγραφεί στις λίστες οικογενειακών γιατρών έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ως προς το θέμα της παραπομπής ασθενών από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα στα νοσοκομεία, η διαδικασία δεν θα αφορά τους παθολόγους, συμβεβλημένους ή μη. Τα παραπάνω ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, στην αντιπροσωπεία της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας (ΕΕΠΕ).

Σύμφωνα με την ΕΕΠΕ ο υπουργός σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει, επίσης, κανένας αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση και την παραπεμπτικογραφια για όλους τους παθολόγους. Το υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία η δημιουργία και διαχείριση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας θα είναι εφικτή για όλους τους παθολόγους συμβεβλημένους ή μη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τους γιατρούς, συζητήθηκε η δυνατότητα βελτίωσης των όρων των συμβάσεων των ήδη συμβεβλημένων οικογενειακών γιατρών και υπήρξε διάθεση βελτίωσης τους.

Όσον αφορά προκηρύξεις νέων θέσεων - συμβάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ο υπουργός υποσχέθηκε να εξετάσει τη δυνατότητα να προκηρύσσονται θέσεις ειδικών παθολόγων ανεξάρτητα από αντίστοιχες που θα προκηρύσσονται για γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους, με κατάργηση του διαζευκτικού ή στις προκηρύξεις των θέσεων.

 • Όσον αφορά τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σχετικά με την επιλογή οικογενειακού ιατρού, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πολιτών από όλους τους παθολόγους ως έχει χωρίς να αποκλείονται όσοι πολίτες δεν έχουν εγγραφεί στις λίστες των οικογενειακών ιατρών μέχρι 31/12.
 • Ο θεσμός του gatekeeping για παραπομπή σε νοσοκομεία δεν θα αφορά τους παθολόγους συμβεβλημένους ή μη.
 • Δεν θα υπάρξει κανένας αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση και/ή την παραπεμπτικογραφία για όλους τους παθολόγους.
 • Το υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία η δημιουργία και διαχείριση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας θα είναι εφικτή για όλους τους παθολόγους συμβεβλημένους ή μη.

Τι είναι ο οικογενειακός γιατρός

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2019 λαμβάνει υποχρεωτική μορφή για όλους, αν και άρχισαν οι εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα το σύστημα με τους παθολόγους. Παρόλα αυτά, πολλοί πολίτες ακόμη δεν έχουν εγγραφεί στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν δηλώσει οικογενειακό γιατρό χάνουν τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου.

Τι είναι ο Οικογενειακός Γιατρός;

O Οικογενειακός γιατρός είναι ένας σύμβουλος Υγείας.

Μπορεί ένας ασφαλισμένος να πηγαίνει σε έναν ιδιώτη γιατρό ο οποίος δεν θα είναι σε μία από τις κατηγορίες του Οικογενειακού;

Ναι, προφανώς θα μπορεί και να πηγαίνει και θα τον αποζημιώνει όπως μέχρι σήμερα το Δημόσιο.

Ο Οικογενειακός τι ειδικότητες έχει;

Θα είναι Γενικός γιατρός, παθολόγος και παιδίατρος. Μπορεί να συνταγογραφήσει μια μεγάλη γκάμα εξετάσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να συνταγογραφήσει ή κρίνεται ότι χρειάζεται περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα, άρα θα παραπέμψει σε έναν άλλο ειδικό γιατρό.

Ο Οικογενειακός γιατρός αμείβεται από τον ασθενή;

Όχι. Ο οικογενειακός γιατρός αμείβεται από τον πολίτη, εμμέσως, μέσω της φορολογίας. Δεν υπάρχει ιδιωτική πληρωμή. Δεν χρεώνεται.

Τι λέει το υπουργείο Υγείας για τον οικογενειακό γιατρό

Ο οικογενειακός ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων λειτουργεί και ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό.

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο) έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:

 • μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
 • σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
 • απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).

3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

5. Εκτύπωση της αίτησης.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).
 • Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον:
 • Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.
 • Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

18
σχόλια
 1. avatar ΗΡΩ

  Κυρία Νταίζη, σας παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε την Κινέζικη Γλώσσα όταν ομιλείτε με ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ αναφέροντας εξειδικευμένους Ιατρικούς όρους, όπως Sjorgen. Αντε τώρα να του εξηγήσεις τη διαφορική διάγνωση μεταξύ Sjorgen Syndrome και Behcet's Disease.

  Και για τα δύο θα σας προτείνει Ντεπονάκι. Κακό κάνει ??? Οχι, σας ερωτώ.

 2. avatar Νταιζη

  Μια φορά και έναν καιρό πριν δέκα χρόνια, ζούσε η γλυκιά γιαγιά Ζωή, η γιαγιά του άντρα μου. Κάποιες φορές δεν μιλούσε δεν έτρωγε και για γρήγορα γιατί καταλαβαιναμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά φωνάζαμε τον δόκτορα τον γείτονα που ήταν και στο νοσοκομείο. Τι έχει γιατρέ, α τίποτε μην ανησυχείτε μάλλον κρυωμένη να της δώσετε ένα ντεπον. Η γιαγιά πάθαινε τα εγκεφαλικά της και ο δόκτορ εδεινε ντεπον. Ευτυχώς τότε δεν χρειαζόμασταν παραπεμπτικο για να την πάμε παραπέρα. Αντε τώρα να εξηγήσεις ότι έχεις ρευματο και οτιδήποτε άλλο ποιος ξέρει, μαζί με αυτοανοσο ζιογκρεν επιβεβαιωμενο από καθηγητές τοπ να σε παραπέμψει που; μετά από πόσες μέρες αναμονή για ραντεβού σε ποιόν. Τουλάχιστον μέχρι τώρα έχω όπως όλοι συμμετοχή μόνο στις εξετάσεις. Εννοείται ότι πληρώνω κανονικά τους γιατρούς ανάλογα με τον βαθμό τους. Απ ότι διαπιστωνουμε μέχρι τώρα άνθρωποι που να τους κόφτει λίγο λίγο δεν αναριχωνται στην εξουσία, τουλάχιστον ας ρωτήσουν ας ψάξουν ας αντιγράψουν π. Χ. Γερμανία πως λειτουργεί ο οικογ. Γιατρός, ας τα τακτοποιησουν όλα και μετά να βάλουν τον κοσμάκη στην διαδικασία. Γράφτηκα στο σύστημα αρχές Δεκεμβρίου και ο γιατρός μου έκλεισε ραντεβού για να δεχτεί την αίτηση μου 19 Ιανουαρίου. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Καλές γιορτές, υγεία και υπομονή σε όλους μας και πολύ φωτηση στους κυβερνώντες.

 3. avatar ‘Αλφα Γεώργιος

  Ναι, με την βλακεία πρέπει να υπάρχει προκατάληψη, γιατί πρόκειται περί βλακείας. Έχει κάποιος χρόνιο πρόβλημα, καρδιολογικό, αναπνευστικό ή άλλο, γιατί θα πρέπει να πηγαίνει πρώτα στον γενικό γιατρό ή στον παθολόγο? Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, η φαντασία της βλακείας στην εξουσία...

 4. avatar ΗΡΩ

  Δηλαδή, θα αφήσω στα χέρια ενός ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΟΥ την Υγεία και τη Ζωή εμού και της οικογενένειας μου ? Ενας γενικός Ιατρός στον 21 Αιώνα παραπέμπει σε Γενικό Παντοπωλείο Ιατρικής της δεκαετίας του 1950. Γιατί να μη μπορώ να επιλέξω Αληθινό Ιατρό Εξειδικευμένο στο πρόβλημά μου ? Και από που προέκυψε το ΓΕΝΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΙ να έχει γνώμη για εξειδικευμένα προβλήματα ? Αντε τώρα να τον ρωτήσεις για τη διαφορική διάγνωση της οσφυαλγίας που ξεπερνά τις άνω των 30 διαφορετικών παθήσεων ή του εγκεφαλικού, πάνω από 50. Το Ιατρικό Παντοπωλείο υα σου πει και για τα δύο: Ασπιρίνη και Ντεπόν. Απορία βλάκα: βηξ

 5. avatar ΗΡΩ

  Δηλαδή, θα αφήσω στα χέρια ενός ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΟΥ την Υγεία και τη Ζωή εμού και της οικογενένειας μου ? Ενας γενικός Ιατρός στον 21 Αιώνα παραπέμπει σε Γενικό Παντοπωλείο Ιατρικής της δεκαετίας του 1950. Γιατί να μη μπορώ να επιλέξω Αληθινό Ιατρό Εξειδικευμένο στο πρόβλημά μου ? Και από που προέκυψε το ΓΕΝΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΙ να έχει γνώμη για εξειδικευμένα προβλήματα ? Αντε τώρα να τον ρωτήσεις για τη διαφορική διάγνωση της οσφυαλγίας που ξεπερνά τις άνω των 30 διαφορετικών παθήσεων ή του εγκεφαλικού, πάνω από 50. Το Ιατρικό Παντοπωλείο θα σου πει και για τα δύο: Ασπιρίνη και Ντεπόν. Απορία βλάκα: βηξ

 6. avatar ΚΟΤΣΙΑΣ

  ρε παιδια, γιατι τοση προκαταλιψη? υπομονη θα δουμε, ολοι κρινομαστε.αν προκιτε για κατι καλο να το χειροκροτισουμε. αλλα ας δουμε πρωτα. ΥΠΟΜΟΝΗ......

 7. avatar Τρεις λαλουν και δυο χορευουν

  Χωρις αλλα σχολια, η αλλεως δεν γνωριζει η αριστερα τους τι ποιει η δεξια τους, η μικρο καλαθι δεν χωραει το μεγαλο περισευει, η κοινως της επι χρημασι εκδιδομενης γυναικος το σιδηρουν κιγκλιδωμα.

 8. avatar ΕΛΛΗΝΑΣ300

  και εδώ ένα απέραντο μπάχαλο.. ευχαριστούμε, συριζοφασίστες... ευχαριστούμε

 9. avatar Γιάννης.

  Δεν ξέρουν η δεξιά τι ποιεί η αριστερά τους. Δίνουν γιατρούς που αρνούνται ότι είναι στο σύστημα. Έκαναν το τίποτα, και ... έχουν το θράσος - οι θρασύτατοι- και ευλογανε τη κατάντια

 10. avatar Ταλαιπωρούν γεροντους ανθρώπους μόνο αυτό καταφέρνουν. Ζουν σε άλλο πλανήτη οι άνθρωποι. …….

  Ταλαιπωρούν γεροντους ανθρώπους μόνο αυτό καταφέρνουν. Ζουν σε άλλον πλανήτη οι άνθρωποι. ..

 11. avatar Καλλιπ. Κερκυρα

  Έκανα εγγραφή και όταν πήγα την εκτύπωση της αίτησης στο γιατρό, μου είπε δεν την δέχομαι γιατί θέλω να με σβήσουν από την λίστα... απορία!...με το ζόρι τους έγραψαν;

 12. avatar Kasanio

  Πάλι τα ίδια τίποτε δεν αλλάζει γιατί με τους συμβεβλήμα νους γιατρούς οι ασφαλισμενοι δεν πρόκειται να εξυπηρετηθουν οπότε θα πληρώνουν από το υστέρημά τους.Η λύση είναι μια. Ο κάθε ασφαλισμενοι να κατέχει ηλεκτρονική κάρτα υγείας και να έχει την δυνατότητα να επισκέπτεται τον γιατρό που χρειάζεται. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Όλα τα άλλα είναι για να ταλεπορειται ο ασθενής.

 13. avatar Αυτοί είναι αλλού γι΄αλλού ρε.

  Δηλαδή τα γερόντια πως θα κινηθούν μέχρι 31/12 αφου και εμείς
  οι νεώτεροι φρίττουμε με τις καθημερινές σας αηδίες?

 14. avatar Άννα ♎

  Καλή η περίπτωση για οικογενειακό γιατρό. Αλλά όχι κάθε φορά να παίρνει το 50αρικο. Να πληρώνετε από την ασφάλεια του εκάστοτε. Αυτό ξέρω εγώ να πω.

  1. avatar achιlles

   ποιο πενηνταρικο ?

 15. avatar Φούφουτος.

  Πιστοποιητικό σύλληψης απο τη μαμά μας χρειάζεται?

 16. avatar Blind Guardian

  παιδί μου που λες οτι εισαι υπουργος υγειας,αν και δεν ξερω πως σε λενε και ποιος εισαι,σου λεω πως ο,τι και να πεις είναι ακυρο,επειδή ζεις σε άλλο συμπαν και οχι εδω στην Ελλάδα μαζι με εμας τους ιθαγενείς.

 17. avatar Μ.

  Έλεος, λαλησαμε!!!
  Μέχρι τέλους του έτους πρέπει να βγάλουμε ολόκληρα μεροκάματα μπροστά στον υπολογιστή!!!
  Ολα μαζί!!!

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει