Τα παραϊατρικά επαγγέλματα βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των μαθητών. Η υγεία είναι ένα από τα βασικότερα αγαθά του ανθρώπου και όπως είναι φυσικό ο τελευταίος τομέας που θα πληγεί από την κρίση είναι αυτός της υγείας. Οι θετικές προοπτικές και τα δημοσιεύματα για τη μειωμένη ανεργία των ατόμων που επιλέγουν τα επαγγέλματα υγείας έχουν οδηγήσει πολλούς μαθητές στα τμήματα της φυσικοθεραπείας.

Βάσεις και ζήτηση

Τα τμήματα της φυσικοθεραπείας είναι από τα πλέον υψηλόβαθμα τμήματα των ΤΕΙ. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στην αυξημένη τους ζήτηση όσο και στο γεγονός ότι η φυσικοθεραπεία προσφέρεται μόνο στα ΤΕΙ. Μάλιστα , η υψηλή ζήτηση αντικατοπτρίζεται στις βάσεις εισαγωγής. FUSIAKSAM1 Επαγγελματικά δικαιώματα – χώροι εργασίας Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53/8-3-95/τ.Α’), που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πολύτιμες πληροφορίες για το επάγγελμα, τις σπουδές, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να βρει κανείς στον οδηγό που έχει εκπονήσει το τμήμα της Λαμίας εδώ:

Χώροι εργασίας

· Δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα · Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ · Κέντρα αποκατάστασης · Ερευνητικά κέντρα · Αθλητικά Σωματεία · Υδροθεραπευτήρια · Κατ’ οίκον επισκέψεις · Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Φυσικοθεραπευτές και εκπαίδευση

Οι φυσικοθεραπευτές όπως και πολλές άλλες ειδικότητες έχουν δικαίωμα διορισμού ως μόνιμοι ή αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση. Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ18.24. Επίσης οι απόφοιτοι έχουν και τη δυνατότητα να εργαστούν στην ειδική αγωγή καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ28.

Φυσικοθεραπευτές και ανεργία

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών το 2008 η Ελλάδα αριθμούσε 5.500 φυσικοθεραπευτές. Η απασχόληση τους ήταν η ακόλουθη: FUSIAKSAM2 Πηγή: Employ-Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα 2013

Αναλογία Φυσικοθεραπευτών προς κλίνες

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε το 2000, και παρουσιάζεται στον οδηγό του ΤΕΙ Λαμίας, στην Αττική απασχολούνταν 236 Φυσικοθεραπευτές σε 11 νοσοκομεία. Η αναλογία φυσικοθεραπευτών προς κλίνες ήταν 1 φυσικοθεραπευτής προς 49 κλίνες. Σε 16 νοσοκομεία η αναλογία ήταν 1/91. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε ένα νοσοκομείο της Αγγλίας αντιστοίχου μεγέθους με το Αγ.Όλγα απασχολούνται 40 φυσικοθεραπευτές ενώ στο Ελληνικό νοσοκομείο μόλις 4. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη φυσικοθεραπευτών σε δημόσια νοσοκομεία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συλλόγου η αναλογία των Φυσικοθεραπευτών συγκριτικά με τον πληθυσμό της Ελλάδας βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Με βάση στοιχεία του 2005 η αναλογία είναι 1 φυσικοθεραπευτής ανά 2120 κατοίκου για τη χώρα μας. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία. FUSIAKSAM3 Πηγή: Ευρωπαϊκός Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών FUSIAKSAM4 Πηγή: Οι Φυσιοθεραπευτές και τα Φυσιοθεραπευτήρια στην Κύπρο Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.