Δεν αποδέχεται η Ένωση Διοικητικών Δικαστών την κυβερνητική πρόταση να καταβληθούν τον Ιανουάριο του 2020 οι μισθολογικές ωριμάνσεις και προαγωγές των δικαστικών λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2018.

Η Ε.Δ.Δ. δεν αποδέχεται την κυβερνητική πρόταση για την καταβολή των αναδρομικών τους το 2020 που ανέρχονται στα 10 εκ. ευρώ, καθώς την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση εξήγγειλε τη μείωση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων και του φόρου επί των διανεμόμενων μερισμάτων των μετόχων επιχειρήσεων, που θα ανέλθει περίπου σε 700 εκατ. ευρώ ετησίως.

Όπως αναφέρει η Ε.Δ.Δ. σε ανακοίνωσή της, ο υφυπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης την ενημέρωσε ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος» για ικανοποίηση του αιτήματος τους το έτος 2020.

Συγκεκριμένα, η Ε.Δ.Δ. στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «επί της αξίωσης των δικαστικών λειτουργών που απορρέει από την αντισυνταγματική αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2018 τις 5/11/2019, η κυβέρνηση μας πρότεινε να καταβληθούν τα σχετικά ποσά στους δικαιούχους σε μία δόση τον Ιανουάριο του έτους 2021» και προσθέτουν: «Όπως είπε ο υφυπουργός κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος» για ικανοποίησή μας το έτος 2020».

Στην συνέχεια η Ένωση υπογραμμίζει: «Την ίδια ώρα, όμως, που η κυβέρνηση μας διαμηνύει ότι δεν υπάρχει “δημοσιονομικός χώρος” ύψους μόλις 10 εκατ. ευρώ για μία αξίωση μισθολογικής φύσης, αναγνωρισμένης αμετάκλητα με την 209/2018 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, κατέθετε το φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο προβλέπεται η μείωση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων και του φόρου επί των διανεμόμενων μερισμάτων των μετόχων επιχειρήσεων».

Η απώλεια των κρατικών εσόδων από τη μείωση αυτή, σύμφωνα με την Ένωση, «αναμένεται να ανέλθει σε 700 περίπου εκατ. ευρώ ετησίως», εδώ δηλαδή, συνεχίζει η ανακοίνωση «προφανώς υπάρχει «δημοσιονομικός χώρος»».

Έτσι, η Ε.Δ.Δ. αναφέρει ότι «οι διοικητικοί δικαστές δεν αποδεχόμαστε την ανωτέρω πρόταση» και συνεχίζει:

«Εξάλλου, το υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το υπουργείο Οικονομικών γνώριζαν από την αρχή του τρέχοντος έτους την αξίωση των δικαστών, καθόσον είχαμε κοινοποιήσει αρμοδίως την 209/2018 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου.

Μάλιστα είχαμε συζητήσει πολλάκις με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Δημοσίου έναντι ημών.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, όμως, όχι μόνο δεν μας χορηγήθηκαν τα αναδρομικά, αλλά η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης με πρωτοφανή καθυστέρηση εκδίδει τις πράξεις χορήγησης του χρονοεπιδόματος των δικαστών για το χρόνο από 1/1/2019».

TAGS