Η Profile Systems & Software ΑΕ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 3389/2005, τον οποίο προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προς ανάδειξη ιδιωτικού φορέα σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Φορέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)», η εταιρεία ανακηρύχθηκε προσωρινός ιδιωτικός φορέας σύμπραξης.

Κατόπιν τούτου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία συνέστησε, όπως ορίζεται από το νόμο και την προκήρυξη του διαγωνισμού, ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.) με την επωνυμία «Profile Ανώνυμη Εταιρεία Ψηφιακής Καταγραφής, Αποθήκευσης και Διάθεσης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων» και το διακριτικό τίτλο «Profile Digital Servives ΑΕ», στην οποία και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος. Η εν λόγω Α.Ε.Ε.Σ. συνήψε, την 21-12-2015, σύμβαση σύμπραξης με το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναλαμβάνοντας και επίσημα το παραπάνω έργο. Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 5,5 έτη.

Το αντικείμενο της σύμπραξης περιλαμβάνει την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας (Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων) που παράγονται με το σύστημα ηχογράφησης–αποηχογράφησης, καθώς και τη διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού αυτού συστήματος και την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης–αποηχογράφησης των πρακτικών αυτών.

«Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε παρόμοια έργα, δεδομένου ότι έχει αναλάβει, στο διάστημα των τελευταίων οκτώ ετών, δυνάμει τριών διαφορετικών συμβάσεων, παρεμφερές έργο για λογαριασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι, όμως, η πρώτη φορά που το έργο συμβασιοποιείται με τη μέθοδο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.