Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 17 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα μητρότητας από μητέρες μη μισθωτές. Οι εν δυνάμει μητέρες θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα dypa.gov.gr.

Οι μητέρες αυτές θα λάβουν για πρώτη φορά για εννέα μήνες τον κατώτατο μισθό.

Πρακτικά μια μητέρα μη μισθωτή (ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη, αγρότισσα) παίρνει στήριξη με καθαρά ποσά, μετά από φόρους και εισφορές, στο χέρι 6.000 (καθαρός βασικός μισθός για 9 μήνες) +2.400 (επίδομα γεννάς πρώτο παιδί). Δηλαδή συνολικά 8.400 ευρώ για 9 μήνες, 8.900 για το δεύτερο παιδί, 9.000 για το τρίτο, 9.500 για το τέταρτο.

Κατά μέσο όρο περίπου 1.000 ευρώ/μήνα καθαρά αν συνυπολογιστούν και οι λοιπές παροχές.

Επισημαίνεται ότι έχει αναδρομική ισχύ, καθώς την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν παιδί έως και 14 εβδομάδες, πριν από τη λήξη του 2023 και, ειδικότερα, από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μητέρες θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερες. Σε περίπτωση οφειλών θα αποκλείονται από τη λήψη του επιδόματος και θα μπορούν να το πάρουν μόνο εφόσον εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής.

Ειδικά, για την περίπτωση της υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας εκκινεί από την επομένη της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης της υιοθεσίας, ανεξάρτητα από το εάν η δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του αστικού κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια έως και την ηλικία των οκτώ ετών.

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές που προβλέπονται, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνει, πλέον της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και ασφαλίζεται με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται.

Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού από ομόφυλους συζύγους, ο δικαιούχος της ειδικής παροχής γονέας καθορίζεται με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.