Ζεστό χρήμα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν οι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης. Το αυξημένο ποσό θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ στο τέλος Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, το επίδομα γέννας θα μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Απριλίου, ημέρα Μεγάλη Τρίτη. Επίσης, την ίδια ημέρα, αναμένεται να καταβληθούν τα αναδρομικά του επιδόματος γέννησης σε όσες μητέρες γέννησαν το 2023 και ήδη έχουν λάβει 2.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως τα αναδρομικά θα δοθούν καθώς αυξήθηκε το ποσό του επιδόματος και τροποποιήθηκε ως προς τον καθορισμό του ύψους χορήγησής του. Έτσι, όσες μητέρες γέννησαν το 2023 και ήδη έχουν λάβει 2.000 ευρώ, θα λάβουν το έξτρα ποσό.

Ποσά και δικαιούχοι

Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος γέννησης, λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου και το ποσό καταβάλλεται ως κάτωθι:

  • δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) ευρώ για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
  • δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700,00) ευρώ για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
  • τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και
  • τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500,00) ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.

Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης το επίδομα γέννησης καταβάλλεται πλέον ως εξής:

  • δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ εκάστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
  • δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350,00) ευρώ, εκάστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
  • δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ εκάστη για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και
  • δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750,00) ευρώ εκάστη για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.