Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη Fitch ανάγκασε το υπουργείο Οικονομικών να συρρικνώσει τον όγκο της έκδοσης των τρίμηνων εντόκων γραμματίων την προσεχή Τρίτη 18 Ιανουαρίου, με ένα σημαντικό ποσό βραχυπρόθεσμων τίτλων, που λήγουν εντός του μήνα, να εξοφλούνται από τα ταμιακά διαθέσιμα.

Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, το ποσό της έκδοσης των εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, ορίστηκε σε 500 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να προσαυξηθεί σε 800 εκατ. ευρώ, με την αποδοχή και των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Με δεδομένο ότι από την έκδοση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας είχε συγκεντρωθεί ποσό ύψους 2,45 δισ. ευρώ και την προσθήκη των 800 εκατ. ευρώ, που θα αντληθούν από τα τρίμηνα, το συνολικό ποσό του δανεισμού του Δημοσίου διαμορφώνεται σε 3,25 δισ. ευρώ. Οι λήξεις εντόκων παλαιότερων εκδόσεων φτάνουν σε 4,48 δισ. ευρώ και απομένει ένα ποσό της τάξης του 1,22 δισ. ευρώ.

Όπως σημείωναν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ θα εξοφληθούν τα έντοκα που δεν ανανεώνονται, επειδή το Δημόσιο έχει ρευστά διαθέσιμα και δεν έχει υψηλές δανειακές ανάγκες. Υποστήριζαν, επίσης, ότι η έκδοση μικρού ποσού δεν συναρτάται με ανησυχίες για το ύψος των επιτοκίων.

Στην προηγούμενη δημοπρασία των τρίμηνων εντόκων γραμματίων, τον περασμένο Νοέμβριο, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,10% και τον Οκτώβριο στο 3,75%.

Επισημαίνεται ότι, τις επόμενες μέρες, θα εκταμιευτεί η τρίτη δόση του δανείου από το Μηχανισμό Στήριξης και, συγκεκριμένα, το τμήμα που προέρχεται από τις χώρες της ευρωζώνης, ύψους 6,5 δισ. ευρώ, που θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμιακά διαθέσιμα.

TAGS