Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων

Παρουσιάστηκε σήμερα η στρατηγική και το σχέδιο δράσης


ΚΟΣΜΟΣ
3:25
02/07/2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων
loading

Συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα εξέδωσε δύο ανακοινώσεις –το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ και την στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) σε τρίτες χώρες.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει την ανάληψη σειράς δράσεων προκειμένου να εστιασθεί η πολιτική της ΕΕ για την επιβολή των ΔΔΙ στις παραβιάσεις που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα (προσέγγιση γνωστή ως «παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος»).

Προβλέπει δε τα εξής:

  • τη διεξαγωγή διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. διαδικτυακά διαφημιστικά γραφεία και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών), με στόχο να μειωθούν τα κέρδη που προέρχονται από παραβιάσεις που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα στο διαδίκτυο.
  • την προώθηση της δέουσας επιμέλειας μεταξύ όλων των φορέων που συμμετέχουν στην παραγωγή προϊόντων με υψηλό βαθμό διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς ο υπεύθυνος έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού και η εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας μειώνουν τον κίνδυνο παραβιάσεων κατά της ΔΙ
  • την παροχή βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να ασκούν τα δικαιώματα διανοητικής τους ιδιοκτησίας αποτελεσματικότερα μέσω της βελτίωσης των δικαστικών διαδικασιών. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει για πρώτη φορά τα εθνικά συστήματα που παρέχουν άμεση υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την πρόσβαση στα συστήματα δικαιοσύνης
  • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
  • την εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης για τις αρχές των κρατών μελών με στόχο την επιτυχή ανάληψη ταχύτερων προληπτικών δράσεων κατά των παραβιάσεων που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την ΕΕ και τον εντοπισμό των εμποδίων στη διασυνοριακή συνεργασία.

Όσον αφορά τη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή προτείνει:

  • τη συνέχιση των πολυμερών προσπαθειών για τη βελτίωση του διεθνούς πλαισίου που διέπει τα ΔΔΙ και τη διασφάλιση της κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας των κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω της προσθήκης σχετικών κεφαλαίων για τα ΔΔΙ στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες
  • την συνεργασία με χώρες εταίρους, μέσω του διαλόγου με επίκεντρο τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) και των ομάδων εργασίας για τη ΔΙ, με στόχο την αντιμετώπιση των συστημικών ζητημάτων της ΔΙ και των βασικών αδυναμιών στα συστήματα ΔΔΙ που αυτές διαθέτουν
  • τη διενέργεια τακτικών ερευνών προκειμένου να καταρτισθεί κατάλογος «χωρών προτεραιότητας» για τις στοχοθετημένες προσπάθειες της ΕΕ
  • την παροχή επιτόπιας βοήθειας στις ΜΜΕ και τους κατόχους δικαιωμάτων μέσω έργων όπως τα γραφεία υποστήριξης των ΔΔΙ, με ταυτόχρονη μόχλευση και ενίσχυση της εμπειρογνωσίας σε θέματα ΔΙ στα κράτη μέλη και στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών σε τρίτες χώρες
  • την παροχή και προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα κατάλληλα συναφή προγράμματα τεχνικής βοήθειας στον τομέα της ΔΙ σε τρίτες χώρες (π.χ. κατάρτιση, ανάπτυξη ικανοτήτων, μεθοδολογία μόχλευσης των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας).

«Η έγκριση του παρόντος σχεδίου δράσης δείχνει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να προσανατολίσουμε εκ νέου την πολιτική μας προς την κατεύθυνση της βελτιωμένης συμμόρφωσης με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα», δήλωσε ο επίτροπος για τα θέματα της Εσωτερικής Αγοράς και των Υπηρεσιών Mισέλ Μπαρνιέ.

«Αντί να επιβάλλουν κυρώσεις για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε μεμονωμένα άτομα, τα οποία παραβιάζουν συχνά τα δικαιώματα αυτά λόγω άγνοιας, οι δράσεις που χαράσσει η νέα πολιτική συνίστανται στην «παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος» με στόχο να στερηθούν οι παραβάτες που δρουν σε εμπορική κλίμακα από τη ροή των εσόδων τους».

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει