Με δικαστική παρέμβαση ανεστάλη ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός του σπιτιού του Απόστολου Λύτρα στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με το MEGA και το LIVE News, ο πλειστηριασμός που αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα, εμφανίζεται στο e-Auctions να έχει αναβληθεί.

Συνήθως οι πλειστηριασμοί αναστάλλονται είτε έπειτα από δικαστική απόφαση είτε μετά από ασφαλιστικά μέτρα του παλιού ιδιοκτήτη που ζητά από το δικαστήριο λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Η αναστολή χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να δώσουν στον οφειλέτη χρόνο για να αποπληρώσει μέρος της οφειλής είτε να τη ρυθμίσει.