Την αναθεώρηση του νόμου που αφορά στην ακούσια νοσηλεία, καθώς και στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη νοσηλεία ασθενών υπό το άρθρο 69, (ασθενείς που δικαστικά έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνοι), σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Στόχος, η θεσμική θωράκιση του συστήματος στο θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασθενών και της ασφάλειας του προσωπικού.

Μάλιστα, στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για την πυρκαγιά που προκάλεσε ασθενής (νοσηλευόταν υπό το άρθρο 69) στο ΨΝΑ στις 4 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις ασθενείς, προτείνεται η σύσταση Ομάδας Εργασίας των υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με συγκεκριμένο χρόνο περάτωσης των εργασιών της και αντικείμενο την αυστηρή διευκρίνιση και διάκριση του φυλακτικού από του θεραπευτικού πλαισίου μεταχείρισης των ακαταλόγιστων εγκληματιών του άρθρου 69 και την προετοιμασία των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη συνολική επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η εφαρμογή του άρθρου ως προς τη φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Στο πόρισμα που θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά τις επόμενες ημέρες αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της διενεργούμενης ΕΔΕ, αναπτύχθηκε ο προβληματισμός σχετικά με την αναρμοδιότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα καθήκοντα της φύλαξης των ασθενών του άρθρου 69. Σημειώνεται επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν ληφθεί στο ΨΝΑ τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να δημιουργηθεί ένα αυστηρά οριοθετημένο θεραπευτικό πλαίσιο με σκοπό να αντιμετωπισθεί η επικινδυνότητα του ασθενή που προκάλεσε την πυρκαγιά. Επιβάλλεται, αναφέρεται στο πόρισμα, η συνολική επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η εφαρμογή του άρθρου 69 ως προς τη φύλαξη «ακαταλόγιστων» εγκληματιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον από αναρμόδιο, μη φυλακτικό προσωπικό.

Το ΣΕΥΥΠ προτείνει για τον συγκεκριμένο ασθενή που προκάλεσε την πυρκαγιά, το υπουργείο Υγείας και το ΨΝΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη να εξετάσει τη δυνατότητα μεταφοράς του εν λόγω ασθενή σε φυλακτικό κατάστημα, δεδομένου ότι η επικινδυνότητά του δεν αντιμετωπίζεται στο νοσοκομειακό περιβάλλον το οποίο δεν έχει φυλακτικές αρμοδιότητες.

Προτεραιότητα η προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

Τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 69 ως προς τη φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, ετέθησαν και κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού στο ΨΝΑ, από τους εργαζόμενους και τους εκτελούντες χρέη διοίκησης.

Ο υπουργός που συνοδευόταν από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και εκπρόσωπο της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για θέματα ψυχικής υγείας Δημήτρη Πλουμπίδη και τον καθηγητή Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θωμά Υφαντή, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα του κυβερνητικού έργου είναι η προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Βασικοί άξονες αυτής όπως τους προσδιόρισε ο υπουργός είναι η αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών Τομέων με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης, η διοικητική μεταρρύθμιση του συστήματος με τη δημιουργία ενδιάμεσων Τομεακών Διευθύνσεων Ψυχικής Υγείας, αλλά και η προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας η οποία θα στηρίζεται στο κοινοτικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών και στην ανάπτυξη δικτύων, καθώς οι ενέργειες αυτές αποτελούν τη βάση για την αποσυμφόρηση των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Παράλληλα, ο υπουργός ενημέρωσε πως το ΨΝΑ συμπεριλαμβάνεται στα νοσοκομεία τα οποία θα ενισχυθούν με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις επικείμενες προσλήψεις για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των ψυχιατρικών δομών της χώρας.

Ο Ανδρέας Ξανθός ανέφερε, επίσης, ότι η ομάδα εργασίας για τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει συσταθεί στο υπουργείο Υγείας από τον Ιούνιο, εκπονεί ήδη νέο στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών στην επικράτεια, επισημαίνοντας ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΨΝΑ είναι κοινά στις περισσότερες ψυχιατρικές δομές της χώρας και πως η αντιμετώπισή τους απαιτεί συνολική και συνεκτική προσέγγιση, «εάν θέλουμε να ολοκληρωθεί με σταθερά βήματα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και ο μετασχηματισμός του ασύλου».