Ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης, υπέγραψε την απόφαση για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, υπό το πρίσμα της πιστής εφαρμογής του «Καλλικράτη».

Όπως προκύπτει από την απόφαση και με δεδομένη την επιχειρούμενη συγχώνευση σχολείων από το υπουργείο Παιδείας, «η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π.», καθώς και την παλαιότητα των κτιρίων, αλλά και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Επίσης, στην απόφαση του υπουργού Εσωτερικών επισημαίνεται ότι στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών, που προκύπτουν από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, καθώς και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην απόφαση προστίθεται ότι κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

Τέλος, με την απόφαση του κ. Ραγκούση δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, ενώ σημειώνεται ότι ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.