Σημαντική βελτίωση του λεγομένου Συντελεστή Γεωγραφικής Επιστροφής για την ελληνική συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), πέτυχε η χώρα μας. Αυτό πρακτικά «μεταφράζεται» στην εξασφάλιση περισσότερων συμβολαίων για τις ελληνικές εταιρείες και ερευνητικούς φορείς στο πλαίσιο διαστημικών προγραμμάτων της ESA, πράγμα σημαντικό σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, με τα αντίστοιχα προβλήματα για την ελληνική βιομηχανία.

Η Επιτροπή Βιομηχανικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ – ESA) ανακοίνωσε τη νέα κατάσταση του συντελεστή γεωγραφικής επιστροφής των κρατών-μελών του οργανισμού, όπως διαμορφώθηκε στο τέλος του 2014. Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει εξαιρετική βελτίωση χάρη στην -χωρίς προηγούμενο- επίτευξη υψηλότερης του 1 τιμής γεωγραφικής επιστροφής.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, η τιμή αυτή «μεταφράζεται» σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ επιπλέον του ποσού συμβολαίων που αντιστοιχεί σε συντελεστή 1 (41 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής Γεωγραφικής Επιστροφής για την Ελλάδα ανά έτος κατά την τελευταία πενταετία ήταν: 0,54 (2009), 0,51 (2010), 0,77 (2011), 0,99 (2012), 0,90 (2013) και 1,06 (2014).

Η επιτυχία αυτή, σύμφωνα με τη ΓΓΕΤ, οφείλεται στις συνεχείς διαπραγματεύσεις της, τόσο με τα στελέχη της ESA, όσο και με εκπροσώπους άλλων αντιπροσωπειών και μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών στον τομέα του Διαστήματος.

Επίσης, θετικά «μέτρησαν» οι διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών φορέων (διαστημική βιομηχανία, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα), έτσι ώστε η ESA να αποφασίσει να δεσμεύσει για την Ελλάδα αυξημένα κονδύλια χρηματοδότησης. Σημαντικοί αρωγοί στην παραπάνω προσπάθεια, όπως επισημαίνει η ΓΓΕΤ, στάθηκαν ειδικά οι αντιπροσωπείες των δύο μεγαλύτερων χρηματοδοτικών κρατών-μελών της ESA, της Γερμανίας και της Γαλλίας.