Εκτός από αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η ψυχολογία αποτελεί και έναν δυναμικό αλλά και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα σπουδών, ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται, αποτελώντας πόλο έλξης για όλο και περισσότερους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν τον συγκεκριμένο κλάδο. Ένας τομέας που, τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, χάρη στη σύνδεση αυτών των δύο τομέων και την άμεση σχέση τους με ένα μεγάλο φάσμα της κοινωνίας και των σύγχρονων, σημαντικών φαινομένων της.

Το πεδίο της ψυχολογίας προσελκύει όλο και περισσότερους φοιτητές, προσφέροντας πληθώρα επιλογών, όχι μόνο για τη συνέχιση των σπουδών και την εμβάθυνση της γνώσης τους, αλλά και για την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Την αυξημένη ζήτηση για σπουδές  ψυχολογίας επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, που δέχεται ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών ετησίως στο πτυχιακό πρόγραμμα της Ψυχολογίας. Ενώ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στην Κλινική Ψυχολογία και στη Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να εξειδικευτούν στους τομείς αυτούς.

Γιατί να σπουδάσει κάποιος Ψυχολογία;

Ποιο είναι, όμως, το ερέθισμα που πρέπει να έχει ένας νέος για να σπουδάσει Ψυχολογία; Ποια η επαγγελματική αποκατάσταση που του εγγυώνται οι πτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές σε αυτόν τον τομέα και ποια τα ευρύτερα κίνητρα που του παρέχουν;

Η Δρ. Μόνικα Σιακού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστημών Συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δίνει απαντήσεις στα σχετικά και καίρια αυτά ερωτήματα, όπου θα πρέπει να θέσει στον εαυτό του οποιοσδήποτε επιθυμεί να ακολουθήσει τον εν λόγω τομέα.

“Ο πλανήτης νοσεί, οι ψυχιατρικές διαταραχές αυξάνονται και ο κόσμος αναζητεί όλο και περισσότερο την στήριξη και καθοδήγηση του ψυχολόγου, αναζητεί απαντήσεις από επαγγελματίες πολύ πιο εύκολα από ότι στο παρελθόν”, λέει η Δρ. Σιακού, τονίζοντας πως για αυτόν ακριβώς τον λόγο “όσοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν τον τομέα της Ψυχολογίας, πρέπει να έχουν ευαισθησία και έντονη περιέργεια γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα ανθρώπινα προβλήματα, ενώ παράλληλα πρέπει να αναζητούν και γνώση”.

Οι προοπτικές για τους φοιτητές Ψυχολογίας

Ο απόφοιτος πτυχίου Ψυχολογίας βρίσκεται μπροστά σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Κι αυτό διότι, πέρα από τον δρόμο του θεραπευτή και του ερευνητικού ψυχολόγου, με το πτυχίο αποκομίζει γνώσεις και αναπτύσσει αναλυτική σκέψη οι οποίες ανοίγουν δυνατότητες σε σχεδόν όλους τους σύγχρονους επαγγελματικούς τομείς: Στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Σχολεία, σε Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα, ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες και σε πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες όπως η Κλινική, Δικανική, Εργασιακή και Αθλητική Ψυχολογία.

Η εξειδίκευση στον ίσως σημαντικότερο τομέα της εποχής μας

Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εστιάζει στην έρευνα που εφοδιάζει τους επαγγελματίες επαρκώς, ώστε να γίνουν παράγοντες αλλαγής στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των νέων, προσφέροντας στους επαγγελματίες και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν με αυτές τις ηλικίες, τις αναλυτικές δεξιότητες, τις πρακτικές εργασίας και τις ερευνητικές μεθόδους που απαιτούνται για την εξέλιξη του τομέα της ψυχολογικής υγείας.

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές λεπτομερή γνώση των καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας που σχετίζεται με παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους. Με έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση ως προληπτικό μέτρο, τα βασικά μαθήματα του προγράμματος αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.  

Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να συμβάλουν στον σχεδιασμό στρατηγικών που προωθούν την ένταξη και την προστασία των παιδιών και των αναδυόμενων ενηλίκων σε διάφορους φορείς ή να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς τομείς.

Μία ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή πορεία

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον τομέα της Ψυχολογίας αφού παρέχει σπουδές σε όλα τα επίπεδα σπουδών, πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό προσφέροντας ακαδημαϊκή γνώση και εξειδίκευση στον τομέα της Ψυχολογίας.  Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο με το πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου», το οποίο παρέχεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτρέπει στους φοιτητές να συνδυάσουν τις επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις με τις σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα euc.ac.cy ή επικοινωνήστε μαζί τους στο [email protected]  και στο 00357 22713000. Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021 στις 4 Οκτωβρίου 2021.