Στην ανάκληση και αντικατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας τύπου LS-15 για notebooks Lenovo και Ideapad προχωράει η εταιρεία Lenovo Technology B.V, μέσω του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας. Το πρόγραμμα ανάκλησης πραγματοποιείται καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και, σε σπάνιες περιπτώσεις, ανάφλεξης του καλωδίου.

Τα επηρεαζόμενα καλώδια τροφοδοσίας διανεμήθηκαν παγκοσμίως μεταξύ Φεβρουαρίου 2011 και Ιουνίου 2012 με τα κάτωθι μοντέλα notebooks (για την Ελλάδα):

Όνομα Μοντέλο

Ideapad B570e2

Ideapad V570c

Ideapad V570

Ideapad B560

Ideapad B570

Lenovo G G570

Lenovo G G575

Lenovo G G770

Lenovo G G565

Lenovo S S100

Lenovo U U260

Lenovo Y Y570

Lenovo Z Z570

Lenovo Z Z370

Lenovo Z Z575

Στην Ελλάδα η ανάκληση αφορά συνολικά 11.360 τεμάχια. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Παγκοσμίως η Lenovo έχει λάβει 16 αναφορές για αστοχία καλωδίων τροφοδοσίας, εκ των οποίων οι 3 είχαν ως συνέπεια βλάβη προσωπικής ιδιοκτησίας.

Η Lenovo έχει ήδη προβεί από τις 09/12/2014 σε δημοσίευση σχετικά με την ανάκληση των καλωδίων τροφοδοσίας τύπου LS-15 και δωρεάν αντικατάσταση τους στην ιστοσελίδα: http://support.lenovo.com/hr/hr/powercord2014.

Στην παραπάνω ιστοσελίδα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου και επικύρωσης με την οποία ο χρήστης ελέγχει και επικυρώνει ότι διαθέτει το συγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας που επηρεάζεται από την ανάκληση. Γίνεται σύσταση προς τους καταναλωτές να αποσυνδέσουν το καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό τους καθώς και το τροφοδοτικό από την παροχή ρεύματος και να ακολουθήσουν την διαδικασία ελέγχου και επικύρωσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας τους πρέπει να ανακληθεί. Οι καταναλωτές, των οποίων το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ανακληθεί, λαμβάνουν μετά από μερικές ημέρες ένα νέο καλώδιο τροφοδοσίας (που δεν επηρεάζεται από την ανάκληση).