Τεχνική βοήθεια αποφάσισε να παράσχει στην Κεφαλονιά ο δήμος Θεσσαλονίκης, με την αποστολή δύο μηχανημάτων, ένα σάρωθρο και έναν τεμαχιστή κλαδιών.

Τα μηχανήματα αυτά θα παραμείνουν στο δήμο Κεφαληννίας, μετά από συνεννόηση, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Την απόφαση για παροχή τεχνικής βοήθειας, μετά τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό στο νησί του Ιονίου, έλαβε ομόφωνα σήμερα σε συνεδρίαση του το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης.