«Σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας» χαρακτηρίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης την εκλογή της καθηγήτριας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης Σοφίας Βιδάλη στην υποεπιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και κάθε απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Subcommitteeforthe Preventionof Torture- SPT) του ΟΗΕ, η οποία έχει ως αποστολή την πρόληψη των βασανιστηρίων και την απάνθρωπη μεταχείριση στις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών.

Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκλέγεται στο συγκεκριμένο φορέα.

Η SPT συγκροτείται από 25 εμπειρογνώμονες που επιλέγονται με τη διαδικασία της εκλογής από τις χώρες που έχουν κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων (Optional Protocoltothe Convention Against Torture). Η υποεπιτροπή επισκέπτεται όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, καταθέτει συστάσεις βελτίωσης προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την υφιστάμενη νομοθεσία και επικουρεί τους εθνικούς μηχανισμούς πρόληψης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Η Σοφία Βιδάλη είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντεγκληματικής πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με πολυετή εμπειρία στα ζητήματα εφαρμογής πολιτικών και μέτρων ελέγχου του εγκλήματος (σωφρονιστική πολιτική και διοίκηση, Αστυνομία και αστυνόμευση).

(φωτογραφία αρχείου)